Översikt

  • Kotitehtävät 

   •Lue vielä Yllätysjuhlat s. 151
   •Opiskele uusia sanoja
   •Lue Kutsu s. 152
   •Tee harjoitus 1 s. 152

  • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande
   Fil icon
   Kotitehtävien vastaukset Fil PDF
  • Pienissä ryhmissä

   1. Lue parin kanssa ääneen kappale 9 sivulla 151
   2. Miettikää yhdessä, mitä uudet sanat ja fraasit tarkoittavat
   3. Mitä haluatte kysyä isossa ryhmässä?