Topic outline

  • Kotitehtävät
   • Lue Oma suomi 1 -kirjan sivu 105
   • Harjoitus 13 s. 106
   • Harjoitus 14 s. 107
   • Harjoitus 15 s. 107
   • Harjoitus 16 s. 108
   • Tarkista itse oikeat vastaukset MyCoursesista
   • Kuuntele vielä kuunteluharjoitukset 11 ja 12 rauhassa kotona
   • Harjoitus 17 s. 109: Palautus MyCoursesiin (20.9.2021 -> Kirjoitustehtävä 1), määräaika 27.9.!
   • Kertaa kaikkea kappaleessa 6
   • Puhu mahdollisimman paljon suomea!
   • Ideoita suomen kielen puhumisen harjoitteluun: https://www.askafinnishteacher.com/blog/how-to-practice-speaking-when-studying-on-your-own


  • Not available unless: You are a(n) Student
   File icon
   Harjoitus 11 s. 104 File MP3
  • File icon
   Kuunteluharjoitus 12 s. 104 File MP3
  • Not available unless: You are a(n) Student
   File icon
   Kotitehtävien oikeat vastaukset - Homework key File PDF
  • Breakout-roomeissa: 

   1. Kuunnelkaa harjoitus 12 sivulla 104 ja toistakaa perässä. = Listen to exercise 12 on page 104 and repeat the sentences.

   2. Lukekaa lauseet ääneen toisillenne. = Read the sentences out loud to eachother. 

   3. Mitä alleviivatut sanat tarkoittavat? = What do the underlined words mean? 

   4. Harjoitus 18 s. 109