Topic outline

 • Kypsyysnäyte on integroitu kandidaatintyön kirjoittamiseen. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Alla tarkemmat tiedot kypsyysnäytteen tekemisestä kandidaatintyön kielestä riippuen.

  Opiskelijan koulusivistyskieli suomi/ruotsi, kandidaatintyö kirjoitettu koulusivistyskielellä

  • Kypsyysnäytteenä toimii viiden (5) sivun ote kandidaatintyöstä

  • Milloin kypsyysnäyte tehdään?

   • Suomenkieliset työt:
    • Opiskelijan kandidaatintyötä on jo kirjoitettu jonkin verran ja ohjaajalta on saatu työstä kommentteja.
    • Työn ei tarvitse olla vielä valmis, esimerkiksi johtopäätökset voivat vielä olla kirjoittamatta, ja tekstin ei tarvitse olla vielä aivan loppuun hiottua. Toivottavaa kuitenkin on, että tekstinäytteeksi jätettävä kandidaatintyön katkelma on kirjoittajan itsensä mielestä jo varsin pitkälle työstetty.
   • Ruotsinkieliset työt:
    • Kandidaatintyön ei tarvitse olla kokonaisuudessaan vielä täysin valmis, mutta kypsyysnäytteenä toimivan tekstiotteen tulee olla valmista tekstiä.

  • Miten?

   • Suomenkieliset työt: Opiskelija palauttaa tekstinäytteen MyCoursesin työtilaan: https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30642.
   • Ruotsinkieliset työt: Opiskelija lähettää Kielikeskuksen yhteyshenkilölle Sofia Sevónille (sofia.sevon@aalto.fi) kandidaatintyönsä sen hetkisen version ja ilmoittaa, mitkä sivut hän haluaisi huomioitavan kypsyysnäytteenä.
   • Kielikeskuksen lehtori kommentoi tekstiä ja pyytää opiskelijaa tekemään tarvittavat korjaukset.
   • Opiskelija tekee tarvittavat korjaukset ja lähettää tekstin takaisin tarkastettavaksi Kielikeskukseen. Korjauskierroksia voi olla tarvittaessa useampia.
   • Kun teksti on kunnossa, lehtori lähettää suoritusilmoituksen kypsyysnäytteestä TFM-opintopalveluihin, jossa kypsyysnäyte kirjataan rekisteriin.

  Huom! Mikäli opiskelija osallistuu ruotsinkieliseen kandidaattiseminaariin, tulee hänen laatia kypsyysnäyte seminaarin ohjeiden mukaan.

  Opiskelijan koulusivistyskieli suomi tai ruotsi, kandidaatintyö kirjoitettu muulla kuin koulusivistyskielellä (esim. englanniksi)

  • Kypsyysnäytteenä toimii työn tiivistelmä, joka on laadittu koulusivistyskielellä. Tiivistelmä liitetään myös lopulliseen kandidaatintyöhön.

  • Milloin kypsyysnäyte tehdään?

   • Suomenkieliset tiivistelmät: Opiskelija palauttaa tiivistelmän, kun työ on sen verran pitkällä, että tiivistelmän kirjoittaminen onnistuu. Työn ei tarvitse olla täysin valmis, mutta tiivistelmän tulee olla kirjoittajan itsensä mielestä jo varsin pitkälle työstetty.

   • Ruotsinkieliset tiivistelmät: Ruotsinkielisten tiivistelmien tulee olla opiskelijan mielestä lopullisessa muodossa siinä vaiheessa, kun ne lähetetään Kielikeskukseen tarkastettaviksi.

   • Miten?

    • Suomenkieliset tiivistelmät: Opiskelija palauttaa tiivistelmän MyCoursesin työtilaan: https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30642. (Mene sivulle MyCoursesiin kirjautuneena ja käytä itsekirjautumista.)
    • Ruotsinkieliset tiivistelmät: Opiskelija lähettää tiivistelmän Kielikeskuksen yhteyshenkilölle Sofia Sevónille (sofia.sevon@aalto.fi).
    • Kielikeskuksen lehtori kommentoi tekstiä ja pyytää opiskelijaa tekemään tarvittavat korjaukset.
    • Opiskelija tekee tarvittavat korjaukset ja lähettää tekstin takaisin tarkastettavaksi Kielikeskukseen. Korjauskierroksia voi olla tarvittaessa useampia.
    • Kun teksti on kunnossa, lehtori lähettää suoritusilmoituksen kypsyysnäytteestä TFM-opintopalveluihin, jossa kypsyysnäyte kirjataan rekisteriin.
    • Huom! TFM:llä ei enää vaadita englanninkielisiin kandidaatintöihin kolmesivuista koulusivistyskielistä yhteenvetoa. Tiivistelmä koulusivistyskielellä riittää.

   • Tiivistelmän laatijan pikaohje:

    • Sovita tiivistelmäteksti sille lomakkeessa varattuun tilaan. Ohjeellinen pituus on noin 300 sanaa.            
    • Käytä riviväliä 1. Jaa teksti 2–5 ytimekkääksi kappaleeksi.
    • Kirjoita työn keskeiset avain- eli asiasanat niille varattuun kohtaan. Niillä on yhteys koulutusalaasi, koulutusohjelmaasi ja pääaineeseesi sekä vastuuopettajaan ja työn ohjaajaan.
    • Sisällytä tiivistelmään työsi olennainen anti niin, että se antaa lukijalle kokonaiskuvan työstäsi. 
    • Kirjoita tiivistelmä itsenäiseksi tekstiksi, joka tulee toimeen omillaan eli on ymmärrettävä, vaikka ei lukisi kandidaatintyötä.

   Sovella tiivistelmään tieteellisen tekstin konventioita: osoita argumentointitaitoa, määrittele keskeisiä käsitteitä, käytä persoona- ja aikamuotoja tarkoituksenmukaisesti ja käytä asiatyyliä.


   • Lukuvuoden 2024-2025 aikataulu:

    Jos tarvitset kurssista suoritusmerkinnän rekisteriin ennen lukukauden vaihdetta, tulee kypsyysnäyte palauttaa arvioitavaksi seuraavasti:

    • Syksyn 2024 määräpäivä: 16.12.2024
    • Kevään 2025 määräpäivä : ??

    [Nämä päivärmäärät perustuvat kypsyysnäytteiden palautussivuilla annettiin päivämäärääriin. Tarkista sieltä aina ajankohtainen tieto.]

    Kielikeskus ei tarkasta kypsyysnäytteitä heinäkuussa. Yllä oleviin päiviin mennessä palautetut kypsyysnäytteet ehditään varmasti arvioida ajoissa, vaikka niihin pyydettäisiin korjauksia (jos korjaukset tehdään alle viikossa). Yksittäisiä kypsyysnäytteitä saatetaan ehtiä tarkastaa myös myöhemmillä palautusajankohdilla.