Virheellinen kurssin osio kurssilla "A22A00110 - Laskentatoimen perusteet, Etäopetus, Avoin yo, 9.5.2022-10.8.2022"

Lisätietoja virheestä