Översikt

 • Vastuuopettaja / Teacher

  Arja Blanco

  Tiistai/Tuesday klo 17.00-18.30 tai/or 18.30-20.00 Zoomissa

  Torstai/Thursday klo 17.00-18.30 tai/or 18.30-20.00 Zoomissa

  Valitse ryhmä alta! / Choose a group below!  Osaamistavoitteet

  Opintojakso saksa 1 on saksan kielen alkeiskurssi. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustaitoja keskusteluun saksankielisissä maissa ja työelämässä. Hän osaa esittäytyä ja kertoa itsestään sekä työstään, ilmaista mielipiteensä, asioida mm. ravintolassa, hotellissa ja ostoksilla, kirjoittaa sähköpostin sekä kertoa maastaan. 


  Sisältö

  Saksan ääntäminen, kieliopilliset perusrakenteet kuten verbin taivutus, artikkelit ja sijamuodot, kuullunymmärtämisen ja suullisen kommunikaation harjoittelu sekä lyhyitä kirjoitustehtäviä. Kontaktitunneilla suullisilla harjoituksilla on keskeinen osa. Lisäksi käsitellään saksankielisten maiden maantuntemusta.


  Tärkeää tietää

  Opetusta on kahdesti viikossa. Tapaamisissa on pakollinen läsnäolo. Kahdesti voi olla poissa.

  Kurssilla tehdään runsaasti suullisia paritöitä. Lisäksi kurssiin kuuluu itsenäisiä verkkotehtäviä. Kotitehtävät sekä lisäharjoitukset suoritetaan itsenäisesti MyCoursesin avulla. 

  Osiosta "Kursplan und Hausaufgaben" näet, mitä kullakin tunnilla on tehty ja mitä sinun tulee tehdä ennen seuraavaa opetuskertaa. Huomaa, että itsenäisiä tehtäviä on paljon, joten älä jätä kaikkea viimeiseen iltaan. 


  Läsnäolo on pakollinen!

  Kirja: Freut mich 1 (Otava)

  Huom! Tuo kirja jo ensimmäiselle tunnille!  Arviointi

  Kirjalliset tentit 70 %

  Esittelyvideo + suullinen kielitaito tunnilla 10 % 

  Aine 10 %

  Nettitehtävät 10 %


  Goals

  The course German 1 is a beginners' course. After the course you have basic skills to have a conversation in German speaking countries and working life. You can introduce yourself and tell about your work, express your opinion, and communicate e.g. in a restaurant, hotel or when shopping, write an email, and tell about your country.   Content

  Pronunciation, basic grammar structures like verb conjugation, articles and cases, listening comprehension and oral communication skills, as well as short written assignments. Oral conversation exercises have a central role in the classes. Additionally you'll get information about German speaking countries.


  Important to know

  You have classes twice a week. Attendance is mandatory. You can be absent twice.

  In the course, there will be several oral exercises with the partner. Additionally, there are online exercises to be done as independent work.

  Under "Kursplan und Hausaufgaben" you can see, what was done in the class and what you should do before the next class. Please, note that the course includes a lot of independent studying, so don't leave everything for the last evening.


  Mandatory attendance.


  Book: Freut mich 1 (Otava)

  Important: Get the book already for the first class!


  The book is Finnish-German, but you can find translations of all the exercises in the book in MyCourses, so you can attend the course even if you don't know any Finnish.


  Grading

  Written exams 70 %

  Presentation video + oral skills in class 10 % 

  Composition 10 %

  Online exercises 10 %


 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Täältä näet, mitä kurssilla tehtiin ja mitä sinun tulee tehdä itsenäisesti ennen ensi tuntia.

  Huomaa, että kurssiin kuuluu paljon itsenäistä työskentelyä. Kaikkea ei ehdi tehdä viimeisenä iltana.


  Here you can find information about what was done in class and what you should do before next class.

  Please, note that the course includes a lot of independent study. You can't do everything in the last evening.


 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Täältä löydät Zoom-linkin, jonka kautta voit liittyä tunnille.

  Zoomin selainversiossa ei ole kaikkia toimintoja, eli olisi hyvä asentaa Zoom omalle koneelle. Myös kännykän sovelluksella Zoom toimii hyvin.

  Mikäli kone kysyy salasanaa, se on: Deutsch1

  Willkommen!


  Here you can find the Zoom-link to join the classes.

  The browser version of Zoom does not have all the features, so it would be good to install Zoom to your computer. Also the mobile phone app works well.

  If a password is needed, it is: Deutsch1

  Willkommen!

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Einführung

  Johdantokappaleessa opit tervehtimään ja esittäytymään sekä kysymään kuulumisia.

  Lisäksi opit:
  • lukusanat 0-20
  • ääntämisen perussäännöt


  In the introduction, you learn to greet and introduce yourself as well as to ask, how someone is doing.

  Additionally you learn:
  • numbers 0-20
  • pronunciation

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande
  Vienna

  Kappaleessa 1 opit kertomaan itsestäsi ja reagoimaan kuulemaasi.

  Lisäksi opit:

  • lukusanat 21-100
  • taivuttamaan säännöllisiä verbejä
  • persoonapronominit
  • sein ja haben -verbien taivutuksen.


  In chapter 1 you learn to tell about yourself and to react to what you hear.

  Additionally you learn:

  • numbers 21-100
  • to conjugate regular verbs
  • personal pronouns
  • to conjugate verbs sein and haben.

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Cafe

  Kappaleessa 2 opit esittelemään muita ja puhumaan työstä.

  Lisäksi opit:

  • lukusanat 100-
  • määräisen ja epämääräisen artikkelin
  • päälauseen ja kysymyslauseen sanajärjestyksen

  In chapter 2 you will learn to introduce people and to talk about work.

  Additionally you'll learn:
  - numbers 100-
  - the definite and indefinite articles
  - the word order in a main clause and in an interrogative clause.
 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Testaa, kuinka hyvin osaat kappaleissa 1 ja 2 opetetut asiat.

  Voit tehdä tämän testin kahdesti, eli ensin kannattaa kerrata asiat ja sitten testata oma osaaminen.


  Test, how well you know the things learned in chapters 1 and 2.

  You can take this test twice, so learn first and then test your skills.

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande
  Fernwärme

  Kappaleessa 3 opit ilmaisemaan mielipiteesi, puhumaan säästä sekä tutustut Wieniin.

  Lisäksi opit:

  • epäsäännöllisten verbien taivutuksen
  • kieltosanat
  • man-rakenteen
  • monikon

  In chapter 3, you will learn to express your opinion, talk about the weather and you get to know Vienna.

  Additionally, you'll learn:
  - to conjugate irregular verbs
  - negation
  - man
  - plural.
 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Hbf

  Kappaleessa 4 opit kellonajat ja viikonpäivät sekä ostamaan matkaliput.

  Lisäksi opit:

  • Modaaliapuverbit: können, müssen, wollen ja möchte
  • Eriävät yhdysverbit
  In chapter 4, you learn the time expressions and weekdays, as well as to buy tickets.

  Additionally you learn:
  - modal auxiliaries
  - separable verbs.
 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Testaa, miten hyvin olet oppinut kappaleissa 3 ja 4 käsitellyt asiat.

  Voit tehdä tämän testin kahdesti, eli ensin kannattaa kerrata asiat ja sitten testata oma osaaminen.


  Check, how well you have leaned the chapters 3 and 4.

  You can do this test twice, so study first and then test yourself.

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Berlin

  Kappaleessa 5 opit tilaamaan ravintolassa ja kertomaan mieltymyksistäsi. Tutustut myös Berliiniin. 

  Lisäksi opit:

  • modaaliapuverbit dürfen, mögen, sollen
  • akkusatiivin.

  In chapter 5, you learn to order in a restaurant and to tell about what you like. You also get to know Berlin.

  Additionally, you learn

  - modal auxiliaries dürfen, mögen, sollen

  - accusative.


 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

   Fest an der Elbe
  Kappaleessa 6 opit juhlissa ja vierailulla tarvittavia sanontoja, kertomaan perheestäsi sekä reagoimaan toisen kertomaan. Tutustut myös Hampuriin.

  Lisäksi opit:
  • persoonapronominien akkusatiivin
  • akkusatiiviprepositiot

  In chapter 6, you learn useful expressions for visiting and at a party, to tell about your family, as well as to react to what is said to you. You also get to know the city of Hamburg.

  Additionally, you learn 
  - personal pronouns in accusative
  - prepositions that require accusative.
 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Testaa, miten hyvin olet oppinut kappaleissa 5 ja 6 käsitellyt asiat.

  Voit tehdä tämän testin kahdesti, eli ensin kannattaa kerrata asiat ja sitten testata oma osaaminen.


  Check, how well you have learned the things of chapters 5 and 6.

  You can take this test twice, so perhaps a short look back first and then do the test.

 • Tee video, jossa näytät, mitä olet oppinut tähän mennessä. Kerro lyhyesti itsestäsi saksaksi – niin paljon kuin osaat! Palauta videosi tänne viimeistään 5.6.

  Make a video, in which you show, what you have learned so far. Tell about yourself in German - as much as you can! Upload your video here as the latest on June 5th.

  -          Esittele itsesi (nimi, ikä, ammatti)  / Introduce yourself (name, age, occupation)

  -          Mistä olet kotoisin?  / Where are you from?

  -          Missä asut?  / Where do you live?

  -          Mitä harrastuksia sinulla on?  / What hobbies do you have?

  -          Mitä osaat / voit tehdä?  / What can you do?

  -          Mitä haluaisit tehdä?  / What would you like to do?


 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Links und rechts

  Tässä kappaleessa opit kysymään ja neuvomaan tietä sekä opiskeluun liittyvää sanastoa. Tutustut myös Zürichin kaupunkiin.

  Lisäksi opit:

  • datiivin
  • teitittelyn käskymuodon

  In this chapter you learn to ask for and give directions, as well as vocabulary about studying. You also get to know the city of Zurich.

  Additionally you learn:

  • dative
  • imperative of the polite form

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande
  Das macht Spass

  Tässä kappaleessa opit ostoksilla tarvittavia ilmauksia, 
  vaatteita ja värejä.

  Lisäksi opit:
  • persoonapronominien datiivin

  In this chapter you learn useful phrases for shopping, as well as clothes and colours.

  Additionally you learn:
  • the personal pronouns in dative.

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Testaa, miten hyvin olet oppinut kappaleissa 7 ja 8 käsitellyt asiat.

  Voit tehdä tämän testin kahdesti, eli ensin kannattaa kerrata asiat ja sitten testata oma osaaminen.


  Check, how well you have learned the things in the chapters 7 and 8.

  You can take this test twice, so it's a good idea to first recap, what we have learned and then take the test.

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  In den Alpen

  Tässä kappaleessa opit hotellissa ja puhelimessa tarvittavia ilmauksia sekä

  vuodenajat, kuukaudet ja aakkoset. Tutustut myös Itävallan Alppeihin.

  Lisäksi opit:

  • omistuspronominit.


  In chapter 9, you learn expressions for checking into a hotel and talking on the phone, as well as seasons, months and the alphaber. You also get to know the Austrian Alps.

  Additionally, you learn

  - possessive pronouns.


 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande  Tässä kappaleessa opit kertomaan lomasta

  ja kirjoittamaan sähköpostin.

  Tutustut myös Itämeren rannikkoon.


  LIsäksi opit:

  • perfektin (säännölliset ja eriävät yhdysverbit)
  Urlaubsgrüesse


 • Testaa, miten hyvin olet oppinut kappaleissa 9 ja 10 käsitellyt asiat.

  Voit tehdä tämän testin kahdesti, eli ensin kannattaa kerrata asiat ja sitten testata oma osaaminen.


  Test, how well you know the things learned in chapters 9 and 10. You can take the test twice, so first learn the things and then take the test.


 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Tässä kappaleessa opit vierailulla tarvittavia

  ilmauksia sekä asumiseen liittyvää sanastoa.

  Tutustut myös Leipzigin kaupunkiin.


  Lisäksi opit:

  • lisää perfektistä (perfekti ilman ge-etuliitettä,
   sein perfektin apuverbinä)

  Zu Besuch • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande  Tässä kappaleessa opit kertomaan

  omasta maastasi ja tutustut Sveitsiin.

  Opit myös vuosiluvut.

  Lisäksi opit:

  • sein ja haben -verbien imperfektin

  Schweiz • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Testaa, miten hyvin olet oppinut kappaleissa 11 ja 12 käsitellyt asiat.

  Voit tehdä tämän testin kahdesti, eli ensin kannattaa kerrata asiat ja sitten testata oma osaaminen.


  Test, how well you know the things learned in chapters 11 and 12. You can take the test twice, so first learn the things and then take the test.

 • Kirjoita sähköposti kollegallesi. Käytä perfektiä ja tuntemiasi säännöllisiä verbejä (vrt. teht. 13 s. 161 ja kielioppi s. 170).

  Kirjoitelman pituus noin 100 sanaa.
  Palauta tehtävä MyCoursesiin WORD-dokumenttina viimeistään 19.6.  Write an email to your colleague. Use perfect tense and the regular verbs that you now (see ex.13 p. 161 and grammar p. 170).

  Length approx. 100 words.
  Turn it in to MyCourses as WORD-document the latest on June 19th.

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Saksa 1 -kurssin loppukoe on tiistaina 21.6. Sen voi tehdä klo 16.00-20.00 itselleen sopivana aikana.

  Sinulla on 100 minuuttia aikaa tehdä tentti.

  Tentin tehtävät pitää tehdä järjestyksessä ja kukin tehtävä palauttaa, ennen kuin voi siirtyä seuraavaan. Taaksepäin ei voi palata.


  The exam of the course German 1 is on Tuesday, June 21st. You can do it between 4.00 p.m. and 8.00 p.m. at a time that best suits you.

  You have 100 minutes to do the exam. 

  You have to answer the questions in the order they appear, and turn each questions in before opening another one. You can't go back!

 • Täältä löytyy sähköinen uusintatentti, joka on tiistaina 26.7. klo 16.00-20.00 välisenä aikana.

  Tentti on ajastettu, ja aikaa on 100 min. Tehtävät pitää tehdä järjestyksessä ja edellinen tehtävä pitää palauttaa, ennen kuin voi edetä seuraavaan tehtävään. Taaksepäin ei voi palata.

  Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen.


  Here you can find the make-up exam, which is on Tuesday, July 26th between 4.00 p.m. and 8.00 p.m.

  The exam is timed and you have 100 minutes to complete it. You have to answer the questions in the order of appearance and turn in the previous question before proceeding to the next one. You can't go back!

  You don't have to register for the exam.