Topic outline

  • Kotitehtävät 

   1. Lue kappale 6 s. 93–94 
   2. Etsi sanakirjasta uudet sanat – Look up any new vocabulary 
   3. Opiskele uusia sanoja tavalla, joka toimii sinulle = Study the neww words in a way that works for you 


  • Pienissä ryhmissä

   A. Puhutaan!

   1. Mikä sun nimi on? 
   2. Mitä sulle kuuluu tänään? 
   3. Missä sä asut? 
   4. Millainen koti sulla on? (sulla on = sinulla on)
   5. Millainen perhe sulla on? 
   6. Millainen on sun normaali päivä? 
   7. Mihin aikaa sä heräät? 
   8. Mitä sä syöt aamulla? 
   9. Mitä sä teet päivällä? 
   10. Mitä sä teet illalla? 
   11. Milloin sä menet nukkumaan?

   B. Kappale 6: Kylmä päivä

   1. Lukekaa kappaletta 6 sivuilla 93-94 vuorotellen ääneen - Take turns reading Chapter 6 p. 93-94 out loud. Don't worry if it feels challenging, this is very normal at this stage!
   2. Mitä ymmärrät? Mitä et vielä ymmärrä? Työskennelkää yhdessä ja yrittäkää ymmärtää niin paljon kuin mahdollista. - What words do you already understand? What parts do you not yet understand? Work together to understand as much as possible. 
   3. Kirjoittakaa muistiin kysymyksiä, joita teillä on tähän mennessä kappaleesta. - Write down any questions that you have about the chapter at this stage. 

   C. Miten opiskelet sanastoa? - How do you study vocabulary? 

   • Talk about what ways of studying Finnish vocabulary have been useful to you so far. Any tips or suggestions that you'd like to share with others?