Topic outline

  • Kotitehtävät


   • Arvioitava kotitehtävä 1 on nyt MyCoursesissa. Tehtävän määräaika on maanantaina 16.5. klo 23.59
   • Lue Sää s. 103
   • Opiskele uusia sanoja
   • Kertaa kaikkea – Revise everything you’ve learned so far


  • Pienissä ryhmissä

   A. Puhutaan!

   1. Mitä kuuluu tänään?
   2. Mitä teet illalla kurssin jälkeen?
   3. Mitä teet tällä viikolla?
   4. Mitä vaatteita tarvitset, kun menet ulos tänään? = What clothes do you need when you go outside today?
   5. Mitä näet sinun edessä nyt?
   6. Mitä on sun takana nyt? (sun = sinun)
   7. Mitä on sun vieressä nyt? (sun = sinun)
   8. Missä sä asut?
   9. Kenen kanssa sä asut?

   B. Harjoitus 9 s. 102

   C. Lukekaa yhdessä ”Sää” s. 103 = Read ”sää” on page 103 together.

   Mitä ymmärrätte? Mitä ette vielä ymmärrä? Yrittäkää ymmärtää lauseet yhdessä.  = What do you understand? What don’t you understand? Work together and try to understand all the sentences.