Översikt

  • Kurssin suoritus koostuu Yliopistofysiikan perusteet-kurssin tapaan seuraavista osista

   • Luentojen esitehtävät
   • Luennot 2 x 2h/vko (ma 12-14, ke 12-14)
   • Laskuharjoitukset 2h/vko
   • Pienryhmäharjoitukset 2h/vko
   • Kotitentti
  • Kurssin arvosana määräytyy edellisten suoritusten pohjalta seuraavasti

   • Esitehtävät 20%
   • Laskuharjoitukset 40%
   • Pienryhmätehtävät 20%
   • Kotitentti 20%

   Kurssin suorittaminen edellyttää vähintään 40% kokonaispistemäärästä. Arvosana määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti.

  • Osuus maksimipisteistä
   Arvosana
   40 - 55% 1
   55 - 70% 2
   70 - 80% 3
   80 - 90% 4
   90+% 5