Topic outline

 • Kurssi perustuu suurelta osin luennoitsijan omaan materiaaliin. Näiden tueksi käytetää Yliopistofysiikan perusteet-kurssilta tuttua Hugh D. Youngin ja Roger A. Freedmanin teosta University Physics with Modern Physics (15. painos). Lisäksi hyvänä oheislukemistona koko kurssille on ilmaisena e-kirjana käytössä oleva Blundell & Blundell, Concepts in Thermal Physics (kts. sivu Lisämateriaalia).

  Tältä sivulta löydät kunkin viikon lyhyen kuvauksen, viikon esitehtävät, luentomateriaalit sekä käsiteltävään asiaan liittyvät Young & Freedmanin (YF) ja Blundellin & Blundellin (BB) viikon aiheita tukevat luvut/kappaleet. Huomaa lisäksi oppimistasi ohjaamaan laadittu lista kunkin viikon yksityiskohtaisemmista tavoitteista Osaamistavoitteet -sivulla.

  • Vaihtoehtoinen tapa määritellä tilanfunktio entropian muutos (kirjasta Zemansky & Dittman, Heat and Thermodynamics, 8. painos).

  • Quiz icon
   Esitehtävä 1.1 Quiz
   Not available unless: You belong to L01 (SISU)

   Mikä tekee tarkastellusta ongelmasta tai käsittelystä termodynaamisen?

   Palautus viimeistään maanantaina 24.10. klo 12.00.

  • Quiz icon
   Esitehtävä 1.2 Quiz
   Not available unless: You belong to L01 (SISU)

   Erilaisia lämpömittareissa käytettäviä termometrisiä ominaisuuksia.

   Palautus viimeistään keskiviikkona 26.10. klo 12.00.

  • Quiz icon
   Esitehtävä 2.1 Quiz
   Not available unless: You belong to L01 (SISU)

   Työ ja lämpö - samankaltaisuudet ja erot.

   Palautus viimeistään maanantaina 31.10. klo 12.00.

  • Quiz icon
   Esitehtävä 2.2 Quiz
   Not available unless: You belong to L01 (SISU)

   Tutustu Youngin & Freedmanin kappaleeseen 18.4, erityisesti kohtaan Heat Capacities of Gases (vaihtoehtoisesti Blundell & Blundell 19.2). Vastaa sitten annettuun kysymykseen kaasujen molaarisesta ominaislämmöstä vakiotilavuudessa (\( c_V \)).

  • Quiz icon
   Esitehtävä 3.1 Quiz
   Not available unless: You belong to L01 (SISU)

   Viikon 2 luennoilla tarkastelimme termodynaamista työtä mm. säiliössä olevan kaasun puristuksessa ja laajenemisessa. Tällöin oletimme, että kaasun tilavuuden muutokset mahdollistava mäntä liikkui kitkattomasti. Pohditaan nyt, miten kitka vaikuttaisi kyseisessä tapauksessa tehtyyn työhön, ja miten päättelymme tulos vertautuu aiemmin esitettyyn epäyhtälöön \( dW \geq -pdV \).


  • Quiz icon
   Esitehtävä 3.2 Quiz
   Not available unless: You belong to L01 (SISU)

   Carnot'n syklillä on hyvin erityinen paikka termodynamiikan teoriassa. Tutustutaan tähän kiertoprosessiin jo hieman ennen keskiviikon luentoa (YF 20.6, BB 13.2). Kuvaile lyhyesti Carnot'n syklin osaprosessit. Miten juuri nämä nimenomaiset prosessit vaikuttavat kiertoprosessissa siirtyneeseen lämpöön, tehtyyn työhön ja täten sen hyötysuhteeseen? Toisin sanoen, miksi Carnot päätteli juuri tämän syklin antavan optimaalisen hyötysuhteen kahden lämpövarannon välillä toimivalle lämpövoimakoneelle?

  • Quiz icon
   Esitehtävä 4.1 Quiz
   Not available unless: You belong to L01 (SISU)

   Oma tämänhetkinen käsityksesi fysiikan suureesta entropia.

  • Quiz icon
   Esitehtävä 4.2 Quiz
   Not available unless: You belong to L01 (SISU)

   Entropia ja epäjärjestys/satunnaisuus.

  • Quiz icon
   Esitehtävä 5.1 Quiz
   Not available unless: You belong to L01 (SISU)

   Systeemin termodynaaminen tasapainottuminen.

  • Quiz icon
   Esitehtävä 5.2 Quiz
   Not available unless: You belong to L01 (SISU)

   Systeemin ja ympäristön välinen termodynaaminen tasapaino aineen vaihdossa.

  • Quiz icon
   Esitehtävä 6.1 Quiz
   Not available unless: You belong to L01 (SISU)

   Tämä on kurssin viimeinen esitehtävä.

   Faasikuvaajan tarkastelua (YF 18.6).