Topic outline

 • Osan puuttuvista suorituksista (laskuharjoitustehtäviä ja/tai ryhmälaskuharjoituksia) voi korvata vapaaehtoisella yksin tai pareittain tehtävällä kirjallisuuskatsauksella. Täällä on listattuna aiheita, mutta aihe voi olla myös opiskelijan oma kurssin aiheeseen liittyvä tai sitä laajentava. Kirjallisuuskatsauksesta saa kuusi kurssipistettä. Tehtävään ei pitäisi kulua aikaa viittä tuntia pidempään -- se mitä siinä ajassa saatte aikaiseksi riittää ja tärkeintä on että itse saatte työn tekemisestä jotakin irti.

  Kirjallisuuskatsauksessa arvostellaan loppuraportti, jossa kannattaa keskittyä seuraaviin asioihin:

  1. Yleiset kommentit ja ajatukset projektityön aiheesta -- mistä on kyse, mihin sitä voi käyttää tai miksi se on tärkeää?
  2. Hyviksi osoittautuneet hakusanat, joilla tietoa on löytynyt. Lisäksi lista hyviksi osoittautuneista lähteistä.
  3. Mitkä asiat kaipaisivat vielä selvitystä? Kuinka etenisitte projektissa, mikäli työn olisi oltava laajempi? Erityisesti lista jatkokysymyksistä, jotka vaatisivat selvennystä.

  Alla olevien aiheiden yhteydessä on hieman aiheeseen liittyvää aineistoa, joka toivon mukaan auttaa pääsemään aiheessa alkuun. Ottakaa etukäteen yhteyttä luennoitsijaan (jami.kinnunen@aalto.fi), mikäli haluatte kirjallisuuskatsauksen jostakin aiheesta tehdä.

  • Tehtävä palautetaan pdf-muodossa tähän palautuslaatikkoon. Jos työ on tehty parin kanssa täytyy molempien tehdä oma palautus. Deadline palautukselle 28.10.2022.