Översikt

 • Kurssin suoritus koostuu seuraavista osista

  • luennot 2 x 2h / viikko
  • luentojen esitehtävät ennen kutakin luentoa (sähköiset Mycourses-tehtävät)
  • laskuharjoitukset 2h / viikko (tehtävinä sähköisiä Mastering Physics-tehtäviä sekä palautettavia tehtäviä)
  • ryhmälaskuharjoitukset 2h / viikko
  • seminaariesitelmä, katso: "Kurssin projektiaiheet"

  Kurssin arvosana koostuu kaikista osasuorituksista seuraavin painotuksin
  • esitehtävät, max 20 p
  • laskuharjoitukset, max 40 p
  • ryhmälaskuharjoitukset, max 20 p
  • seminaariesitelmänä, max 20 p
  Laskuharjoitukset koostuvat palautettavista laskuharjoitustehtävistä, joista voi saada maksimissaan 40 pistettä, sekä Mastering Physics-tehtävistä, joista voi saada maksimissaan 10 pistettä. Nämä lasketaan yhteen mutta kokonaispisteet voivat olla enintään 40 pistettä -- eli voit saada täydet laskuharjoituspisteet pelkillä palautettavilla tehtävillä, mutta Mastering Physics tehtävillä voi 'korvata' puuttuvia pisteitä. Mastering Physics tehtävät ovat auki kurssin loppuun saakka. Lisäys: Mastering Physics tehtävillä voi korvata myös puuttuvia ryhmälaskaripisteitä.

  Kurssiarvosanat määräytyvät suoraan kurssipisteistä seuraavasti:
  • 90 pistettä tai enemmän -> 5
  • 84.5-90 -> 4
  • 74.5-84.5 -> 3
  • 64.5-74.5 -> 2
  • 50-64.5 -> 1
  Kurssin läpäisy edellyttää siis vähintään puolta kokonaispistemäärästä (50p) ja suoritetusta seminaariesitelmästä, jos ei muuta ole tapauskohtaisesti sovittu.