Översikt

 • Kurssin etusivu

  Tervetuloa Kuljetusvälinetekniikka-kurssille keväällä 2023


  Kurssi on verkkokurssi, jossa on kuitenkin mahdollisuus tavata tarvittaessa livenä ja keskustella kurssiin liittyvistä avoimista kysymyksistä (näitä keskustelutilaisuuksia ei videoida). Näiden keskustelutilaisuuksien tarkoitus on tukea videoituja luentoja, oppimispäiväkirjaa ja ryhmätyötä siten että tilaisuuksissa keskitytään epäselvistä asioista keskustelemiseen. Tilaisuuksien anti riippuu opiskelijoiden omasta aktiivisuudesta, opettaja pyrkii parhaansa mukaan vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. 

  Kurssin aloitusluento on Otakaari 4, K215 25.4.2023 klo 14:15-15:00 tai katso aloitusluentovideo. 

  Vapaaehtoiset kyselytunnit/keskustelutilaisuudet liittyen kurssin videoluentoihin ja harjoitustöihin onkeskiviikkoisin klo 14:15-15:00 (26.4., 3.5., 10.5., 17.5, 24.5. ja 31.5.2023). Paikka: Otakaari 4, K215.

  Luennot ja henkilökohtaiset oppimispäiväkirjat. Kurssin sisältö on jaettu 12 luentoon, ks. Videoluennot ja luentokalvot -osio (avautuu vain aalto.fi-sähköpostiosoitteilla). Luennot on etukäteen videoitu ja ne voi käydä läpi omaan tahtiin. Suositus on kuitenkin käydä ne läpi harjoitustöiden (ryhmä ja yksilö) ohessa (eli 2-4 luentoa viikossa). Kysely/keskustelutilaisuudet tukevat videoluentoja, eivät korvaa niitä. 

  Henkilökohtainen osa kurssista suoritetaan oppimispäiväkirjalla. Ohjeet oppimispäiväkirjan tekemiseen löydätte palautuslaatikoista. Oppimispäiväkirjat liittyvät opiskelijan omaan kuvaukseen kuljetusvälinetekniikan suhteesta omiin opintoihin (menneet ja tulevat). Ajatuksena on helpottaa oman opintopolun rakentamista esim. maisterivaiheeseen. Henkilökohtaisessa osassa havaittu ryhmätyö (perustuu mm. Turnitin-plagiointianalyysiin) johtaa koko henkilökohtaisen osan hylkäämiseen kaikilta ryhmän jäseniltä. Oppimispäiväkirjojen lopullinen arvostelu julkaistaan 14.6.2023. 

  Ryhmätyöt voidaan tehdä 3-5 henkilön ryhmissä ja ne liittyvät ryhmän yhdessä valitsemaan ja opettajien hyväksymään aiheeseen sekä vasemmassa marginaalissa kuvattuun tehtäväkenttäjakoon ja aikatauluun. Ajatuksena on tehdä case-tutkimus motivoivasta aiheesta, joten ryhmän muodostamiseen on syytä kiinnittää huomiota - ryhmävalinta tehdään heti ensimmäisten päivien aikana. Jokaisen ryhmässä olevan pitää esittää tekemänsä työ raportin alussa olevassa osatehtäväkohtaisessa työnjakotaulukossa - mahdolliset vapaamatkustustapaukset tulee käsitellä kurssin aikana ja vastuu niistä ilmoittamisesta on ryhmän jäsenillä ja vastuuopettajan vastuulla on niiden ratkaiseminen. Kysely/keskustelutilaisuudet tukevat ryhmätyötä ja näissä tilaisuuksissa voidaan keskustella mistä tahansa ryhmätyöhön liittyvästä kysymyksestä (prioriteetti viikon teemassa). Ryhmätöiden lopullinen arvostelu julkaistaan 13.6.2023.

  Kurssiarvosana muodostuu 50% ryhmätyöstä, 50% yksilötyöstä. Arvosanarajat ovat: 

  0 < 50%, 

  1 = 50%, 

  2 = 60%, 

  3 = 70%, 

  4 = 80% ja 

  5 = 90%. 

  Kurssin arvostelu julkaistaan 15.6.2023. 

  Kurssihenkilökuntaan voi olla yhteydessä sähköpostitse jani.romanoff@aalto.fi.