Topic outline

 • Tänne tulevat laskuharjoitustehtävät ja Stack-harjoitukset viikoittain. Harjoituksia on viiden viikon ajan. Harjoitukset alkavat viikon 36 loppuviikolla.

  • Tässä voi lukea STACK-ohjeen ja harjoitella vastausten antamista STACK-järjestelmässä.

  • Ensimmäisissä harjoituksissa käsitellään kokoonpuristumattomien nesteiden virtauksia. Keskeisiä asioita ovat jatkuvuusyhtälö ja Bernoullin yhtälö.

    

  • Toisen viikon harjoituksissa käsitellään elastisuusteoriaa ja lämpölaajenemista.

  • Kolmannessa harjoituksessa käsitellään kineettistä kaasuteoriaa, kerrataan ideaalikaasun tilanyhtälö sekä termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö ja tutkitaan ideaalikaasun prosesseja. Tehtävässä 4 käsitellään vakiotilavuuksista kaasulämpömittaria, jonka toiminnasta on kerrottu enemmän kirjan kappaleessa 17-10.

  • Neljännessä harjoituksessa tutustutaan adiabaattiseen prosessiin sekä tutkitaan erilaisia lämpökoneita ja näiden ominaisuuksia. 

  • Viidennessä harjoituksessa tarkastellaan entropiaa, entalpiaa ja lämmönjohtumista.