Översikt

 • Kandi-info järjestetään ma 9.1. klo 9.15-12, tila: Q201 (ei etäosallistumista)

  Tulethan paikalle, jos aiot suorittaa Kandiseminaariin keväällä 2023! 

  Kandi-infon aikataulu: 

  9:15-9:10:00   Yleisinfo (Anne Tervo)

  10:00-10:15     Kieli- ja viestintäopinnot (Sanna Franck & Tapani Möttönen)

  10:15-10:30     Tauko 

  10:30-10:40    Yhdyskuntasuunnittelu (Jonna Taegen)

  10:40-10:50    Kaupunkisuunnittelu (Tommy Lindgren)

  10:50-11:00    Rakennussuunnittelu (Esa Ruskeepää)

  11:00-11:10    Arkkitehtuurin historia (Özlem Özer-Kemppainen)

  11:10-11:20    Asuntosuunnittelu (Miia Ranta-aho)

  11:20-11:30    Maisema-arkkitehtuuri (Aada Taipale)

  11:30-11:45    Tila- ja kalustesuunnittelu (Antti Pirinen, Martin Relander)

  Seminaarin aikataulu (ks. Materiaalit).

  Osatehtävien palautuspäivät ja valmiin kanditutkielman palautuspäivä, ks. Tehtävät. 

  Kanditöiden ohjaajat:

  Rakennussuunnittelu: Esa Ruskeepää

  Arkkitehtuurin historia: Özlem Özer-Kemppainen

  Kaupunkisuunnittelu: Tommy Lindgren

  Yhdyskuntasuunnittelu: Jonna Taegen

  Asuntosuunnittelu: Miia Ranta-aho

  Lisäksi Arkkitehtuurin koulutusohjelman tutkielma ohjaavat: Helena Teräväinen, Netta Böök ja Iris Andersson. 

  Maisema-arkkitehtuuri: Aada Taipale

  Kalustesuunnittelu: Martin Relander

  Tilasuunnittelu: Sanna Pietilä ja Mari Relander


  Vastuuopettajat:

  Özlem Özer-Kemppainen (Arkkitehtuurin koulutusohjelma)

  Meri Mannerla-Magnusson (Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma)

  Antti Pirinen (Sisustusarkkitehtuurin koulutusohjelma)

   

  Kandiseminaarin opettajakoordinaattori (Yleiset seminaarin suorittamiseen liittyvät kysymykset):

  Özlem Özer-Kemppainen (ozlem.ozer-kemppainen@aalto.fi)

  Opintokoordinaattori (kandiseminaarin aikatauluun sekä ilmoittautumiseen liittyvät kysymykset):

  Heidi Tukiainen (heidi.tukiainen@aalto.fi)

   

  Kieli- ja viestintäopinnot: 

  Johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen -luento: Jepa Viinanen

  Tekstipajat: Janne Laitinen (janne.v.laitinen@aalto.fi) ja Maija Lepola (maija.lepola@aalto.fi)

  Puhepajat: Sanna Franck (sanna.franck@aalto.fi)

  Ruotsinkielinen Kandiseminaari: Henrik Wallén (henrik.wallen@aalto.fi)