Översikt

  • Allmänt

    Kaikki ELEC:n opiskelijat (AS, BIO, EST ja IT) käyttävät kurssin aikana ELEC3013.kand MyCourses-sivua. Jokainen opiskelija ilmoittautuu kurssille VAIN oman koodin mukaisesti Sisussa. Näin vastuuopettajat tietävät mihin pääaineeseen kuulut ja voivat vahvistaa sinulle aiheen. EST-kandikurssin vastuuopettaja lisää AS-, BIO- ja IT-opiskelijat ELEC3013.kand MyCourses-työtilan jäseniksi. Älä siis ilmoittaudu EST-kandikurssille Sisussa, jos olet jonkin muun pääaineen opiskelija. ELEC-kandikurssien vastuuopettajat ovat Markus Turunen (EST ELEC3013.kand ja BIO ELEC3016.kand), Pekka Forsman (AS ELEC3014, ent. AUT) ja Samuli Aalto (IT ELEC3015, ent. TLT).

    Lista automaatio- ja systeemitekniikan kandikurssilla tarjolla olevista työaiheista julkaistaan wikissä (kevään kurssin aihelista julkaistaan viimeistään maanantaina 23.1.2023). Omatoiminen opiskelija voi olla myös yhteydessä itseään kiinnostavan tutkimusryhmän jäseniin (professori, opettajat, tutkijat, jatko-opiskelijat) ja tiedustella heiltä suoraan kandiaihetta ja ohjausta. Kandityö voidaan tehdä myös yritykseltä saadusta aiheesta (liittyen esim. kesätyöhön). Tällöin aiheen sisällön ohjaajana toimii yleensä ko. yrityksen työntekijä. Tämän lisäksi työlle tarvitaan toinen ohjaaja Aalto-yliopistosta (esim. kurssin vastuuopettaja Pekka Forsman). Hänen tärkeimpänä tehtävänään on huolehtia että kandityö ja sen arvostelu on linjassa annettujen ohjeiden kanssa. Mikäli olet hankkinut kandityöaiheen omatoimisesti, ota yhteyttä vastuuopettajaasi ennen kurssin alkua.

    Kandityön voi laatia suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Samoin ohjaus voi tapahtua näillä mainituilla kielillä.