Översikt

 • Tervetuloa tekstipajoihin!

  Tekstipaja 1: ma 29.5. klo 9.15 - 11.00 | M134 (Otakaari 1)
  Tekstipaja 2: ma 7.8. klo 9.15 - 11.00 | Zoom: https://aalto.zoom.us/j/61099717285
  Opettaja: Tapani Möttönen | tapani.mottonen@aalto.fi

  Yleistä
  • Kandidaatin tutkinnon suorittamiseen kuuluu osallistuminen sekä Kirjoita asiantuntevasti kurssille (LC-7108) että kahteen tekstipajaan (tekstipajat 1 & 2).
  • Tekstipajojen tarkoitus on tukea meneillä olevaa opinnäyteprosessiasi. Tekstipajoissa keskitytään muutamiin opiskelijoille ajankohtaisiin teemoihin ja työskennellään opiskelijoiden omien tekstien parissa.
  • Tekstipaja 2:ssa käsitellään viiden (5) sivun tekstinäytettä eli otetta valmisteilla olevasta opinnäytteestäsi.
  1. Lähetä tekstinäyte ennakkoon tekstiparille (keskustelualue alla) ja opettajalle (TurnitIn-palautuslaatikko alla). Muista siis kaksi erillistä palautusta samasta tekstistäPalautuksen DL: ti 1.8. mennessä (vuorokauden aikana).
  2. Tekstipaja 2:ssa saadaan ja annetaan vertaispalautetta. Opettaja antaa erikseen palautteen kommentoimalla suoraan tekstitiedostoa.
  3. Opettaja voi pyytää erikseen uuden version viiden sivun tekstinäytteestä, mikäli se ei täytä kypsyysnäytteen minimivaatimuksia (ks. alla).
  • Tekstipajat ja opettajan hyväksytysti arvioima tekstinäyte toimivat (lakisääteisenä) tutkintoon kuuluvana integroituna kypsyysnäytteenä. Sinun ei siis tarvitse tehdä erillistä kypsyysnäytesuoritusta, mutta samasta syystä osallistuminen ja tekstinäytteen suorittaminen ovat pakollinen osa tutkintoa.
  Tekstinäyte

  Kun palautat tekstinäytteen, pidä huolta, että siihen pätee seuraavat perusasiat:
  • Tekstin tulee olla n. viisi sivua pitkä (A4, 1-rivinväli, pistekoko 11 - 12). Sivumäärän pieni alittaminen ei haittaa, pituuden on oltava lähempänä viittä kuin neljää sivua.
  • Teksti on jäsennettyä eli siitä löytyy ainakin kappalejaottelu.
  • Lähetä tekstinäytteen mukana
  1. sisällysluettelo
  2. johdanto (senhetkinen versio)
  3. lähdeluettelo.
  • Huom! Merkitse tekstiin tekstinäytteenä arvioitava osuus mikäli lähetät koko opinnäytekäsikirjoituksen.
  Tekstinäytteen arviointi

  Tekstinäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä. Tekstinäytettä tai kypsyysnäytettä ei siis hylätä, mutta opettaja voi edellyttää, että opiskelijan on muokattava tai täydennettävä tekstinäytteestä palautteen perusteella uusi versio. Hyväksytty tekstinäyte täyttää seuraavat kriteerit.

  • Tekstin tulee muodostaa ymmärrettävä, havainnollinen kokonaisuus. Tekstinäyte voidaan tarvittaessa koostaa kahdesta (2) eri tekstikatkelmasta, mutta näiden katkelmien tulee tällöin itsessään olla riittävän yhtenäisiä ja valmiita, jotta niitä voidaan arvioida itsenäisinä kokonaisuuksina.
  • Tekstissä tulee olla lähdeviitteitä ja näiden tulee olla merkitty johdonmukaisesti tiettyä lähdeviitejärjestelmää hyödyntäen (ks. esim. Oppimiskeskuksen lähdeviittausohjeet)
  • Tekstin tulee olla yleisasultaan siistiä, jäsennettyä asiatekstiä. Tekstissä saa olla kirjoitus- ja huolimattomuusvirheitä, eivätkä lähdeviittausten huojunta johda automaatisesti uusintaversion lähettämiseen, mikäli lähdeviittauksista käy ilmi kirjoittajan kyky noudattaa jonkin lähdeviittausjärjestelmän konventioita. Tekstin tulee kuitenkin olla siinä määrin viimeisteltyä, etteivät kielen tai tekstin jäsennyksen puutteet haittaa tekstin ymmerrättävyyttä.