Topic outline

 • Salilaskuharjoitukset

  • Harjoituksia on kaksi kertaa viikossa 12.1.2023 alkaen. Loppuviikon harjoituksissa (H1B, H2B, H3B ja H4B_Sv) käsitellään tiistain luennolla käsiteltyjä asioita ja alkuviikon harjoituksissa (H1A, H2A, H3A ja H4A_Sv) edellisen keskiviikon luennolla käsiteltyjä asioita. 
  • Merkinnällä _Sv olevissa ryhmissä opetus annetaan ruotsiksi. 
  • Ensimmäiset B-ryhmät kokoontuvat viikolla 2. Ensimmäiset A-ryhmät kokoontuvat viikolla 3.
  • Ilmoittaudu mukaan laskuharjoitusten ryhmiin, jos oikeasti aiot käydä harjoituksissa. Näin syntyvä ryhmäjako on ohjeellinen ja sen tarkoitus on vain estää suositumpien ryhmien kasvaminen liian suureksi. 
  • Voit valita eri numeroisen ryhmän A ja B-harjoituksiin. Voit myös käydä missä tahansa ryhmässä viikosta 4 eteenpäin, jos laskuharjoitussalissa on tilaa. Jos vaihdat ryhmää, siitä ei tarvitse ilmoittaa. 
  • Tehtävät jaetaan ja palautetaan Stack-järjestelmässä Lh-tehtävinä.
  • Assistentit ovat Daud Abucar, Mattias Lassheikki, Sofia Pöntys ja Mikael Tuokkola. Kaikilla on (at)aalto.fi -sähköpostiosoite.
  Ryhmät, ja assistentit salilaskuharjoituksissa: 
  • Pe 10-12, H1B Daud
  • To 10-12, H2B Mikael
  • To 10-12, H3B Daud
  • To 8-10, H4B_Sv Mattias
  • Ma 13-15, H1A Sofia
  • Ma 8-10, H2A Mikael
  • Ti 13-15, H3A Sofia
  • Ma 16-18, H4A_Sv Mattias

  • Quiz icon

   Jos et ole aikaisemmin käyttänyt Stackiä, niin tästä voi opiskella perusteet. 

  • Erilaisia harjoituksia

   Kurssilla on runsaasti erilaisia harjoitustehtävämahdollisuuksia. Näistä kannattaa valita sopivat, eikä yrittääkään tehdä kaikkia. Osa harjoituksista löytyy alta Stack-tehtävinä ja osa MasteringPhysics-järjestelmästä (MP). Harjoituksina on
   • Q-tehtäviä, jotka ovat luennoille valmistavia englanninkielisiä monivalintakysymyksiä MP-järjestelmässä.
   • K-tehtäviä, joiden avulla voi kerrata teoriaa esimerkkien avulla. Tehtävät sisältävät ohjaavaa palautetta ja vinkkejä tehtävien ratkaisemista varten. Tehtävät ja niiden opastus ovat oppikirjan englanninkielistä oheismateriaalia ja löytyvät MP-järjestelmästä. K-tehtävissä kerrataan myös lukion kurssin aiheita. K-tehtävien tekemistä voi pitää vaihtoehtona luennoilla käymiselle tai keinona paikata puuttuvia esitietoja. 
   • Lh-tehtäviä, jotka on toteutettu Stack-tehtävinä. Niissä tehtävänanto on suomeksi tai ruotsiksi. Lh-tehtävät ovat kurssin ensisijaisia laskuharjoitustehtäviä ja niiden ratkaisemiseen saa apuja salilaskuharjoituksissa. 
   • MP:n toimintaan tutustuttava Johdantoharjoitus MastringPhysicsiin. Se kannattaa tehdä, jotta ei tekisi teknisiä virheitä varsinaisia harjoitukis palauttaessa.  
   • Kurssilla tarvittavaa matematiikkaa kertaavat K0-harjoitus. K0:sta voi tehdä yhden tehtävän tai useamman, jos kokee tarvitsevansa harjoitusta. Pisteitä siitä annetaan niukanlaisesti työmäärään nähden, joten nämä ovat kertausta tarvitseville.
   • Lisäksi oppikirjassa on paljon ratkaistuja esimerkkejä.
   Harjoitusten avautumiset, takarajat ja pisteet
   • Q-tehtävät (MP) aukeavat muutama päivä ennen luentoa ja ne tulee palauttaa ennen luentoa. Palautusajan päätyttyä niistä ei saa pisteitä. Kerättävänä on 0,5 pistettä / harjoitus.
   • Lh-tehtävät (STACK) aukeavat niitä vastaavan luennon päättyessä ja ovat tehtävissä noin viikon ajan. Myöhässä palautetuista Lh-tehtävista ei saa pisteitä. Kerättävänä on noin 2,5 pistettä / harjoitus.
   • K-tehtävät (MP)aukeavat niitä vastaavan luennon päättyessä ja niillä on pelkästään ohjeellinen palautusaika. Myöhässä palautetuista saa yhtä paljon pisteitä kuin ajoissa palautetuista. Kerättävänä on noin 1 piste / harjoitus.
   • Kaikki pisteiden keruu päättyy helmikuun kurssitentin alkaessa. Sen jälkeen pisteitä ei voi kerryttää, mutta harjoitukset säilyvät avoinna oppimista varten suunnilleen vuoden 2023 loppuun.
   • Huomaa! Yllä olevissa harjoituksissa on jaossa enemmän pisteitä, kuin mitä kurssilla pystyy käyttämään hyväksi. Ei ole tarkoitus, että teette kaikki mahdolliset harjoitukset.

   Ryhmätyöstä ja prujaamisesta

   Koska harjoituksista saa pisteitä loppuarvosteluun, harjoitukset tulee tehdä itsenäisesti. Tehtäviä saa ratkoa ryhmätyönä mutta kopiointi verkosta tai muilta opiskelijoilta ei ole sallittua. Tehtävien ratkaiseminen ryhmässä, jossa jokainen tekee yhteisen keskustelun perusteella laskemisen itse on ryhmätyötä, mutta tehtävien jakaminen ryhmän kesken ja muiden ratkaisemien tehtävien tulosten kopiointi toisilta on kopiointia.

  • Quiz icon
   Lh 1 Quiz
  • Quiz icon
   Lh 2 Quiz
  • Quiz icon
   Lh 3 Quiz
  • Quiz icon
   Lh 4 Quiz
  • Quiz icon
   Lh 5 Quiz
  • Quiz icon
   Lh 6 Quiz
  • Quiz icon
   Lh 7 Quiz
  • Quiz icon
   Lh 8 Quiz
  • Quiz icon
   Lh 9 Quiz
  • Quiz icon
   Lh 10 Quiz