Topic outline

 • Kurssilla on runsaasti erilaisia harjoitustehtävämahdollisuuksia. Näistä kannattaa valita sopivat, eikä yrittääkään tehdä kaikkia. Alla on kerrottu lisää salilaskuharjoituksista, MasterinPhysics-harjoituksista, esimerkkitehtävävistä ja pisteiden kertymisestä.
  • MasteringPhysics-harjoitukset


   Masteringphysics-järjstelmässä voi tehdä
   • Q-tehtäviä, jotka ovat luennoille valmistavia englanninkielisiä monivalintakysymyksiä. Ne ovat auki muutama päivä ennen aiheeseen liittyvää luentoa ja sulkeutuvat luennon alkaessa.
   • K-tehtäviä, joiden avulla voi kerrata teoriaa esimerkkien avulla. Tehtävät sisältävät ohjaavaa palautetta ja vinkkejä tehtävien ratkaisemista varten. Tehtävät ja niiden opastus ovat oppikirjan englanninkielistä oheismateriaalia. K-tehtävissä on usein kaksi osaa, joista ensimmäinen kertaa lukion kurssin materiaalia ja jälkimmäinen tämän kurssin materiaalia. Lukiokurssia kertaavia tehtäviä suositellaan vain niille, jotka eivät ole suorittaneet aiheeseen liittyvää kurssia lukiossa

  • Salilaskuharjoitukset

   Harjoitukset alkavat viikolla 37 (Ma 12.9. ) ja sen jälkeen jatkuvat viikoilla 38...41 ja 43...48.
   Salilaskuharjoitusten tehtävät löytyvät alempana tältä sivulta Stack-harjoituksina. Tehtävät saa joko suomen- tai ruotsinkielisinä. Tehtävien kieli määräytyy MyCoursesin kielivalinnan perusteella. 

   Salilaskuharjoituksia järjestetään viidessä neljässä kolmessa rinnakkaisessa ryhmässä. Kaikissa ryhmissä käsitellään samoja tehtäviä. Ryhmien kokoontumisajan ja assistentit:
   H5 Ma 13-15 Anni Toivonen (anni.e.toivonen at aalto.fi)
   H1 ja H2 Ke 13-15 Ville Närhi (ville.narhi at aalto.fi)
   H3 ja  H4_Sv To 8-10 Tuukka Ruokokoski (tuukka.ruokokoski at helsinki.fi) ja Markus Henttonen (markus.henttonen at aalto.fi) Sali Y405 

   Ilmoittautuminen laskuharjoitusryhmin ei ole sitova, Ryhmää saa vaihtaa, jos salissa on tilaa, eikä vaihtamisesta tarvitse ilmoittaa. Ryhmää valitessa kannattaa muistaa, että suuressa ryhmässä saa assistentilta keskimäärin vähemmän ohjausta kuin pienessä ryhmässä.

  • Quiz icon

   Jos et ole aikaisemmin käyttänyt Stackiä, niin tästä voi opiskella perusteet. 

  • Quiz icon
   Lh 1 Quiz
  • Quiz icon
   Lh 2 Quiz
  • Quiz icon
   Lh 3 Quiz
  • Quiz icon
   Lh 4 Quiz
  • Quiz icon
   Lh 5 Quiz
  • Quiz icon
   Lh 6 Quiz
  • Quiz icon
   Lh 7 Quiz
  • Quiz icon
   Lh 8 Quiz
  • Quiz icon
   Lh 9 Quiz
  • Quiz icon
   Lh 10 Quiz
  • Quiz icon
   Lh 11 Quiz
  • Ryhmätyöstä ja prujaamisesta
   Koska harjoituksista saa pisteitä loppuarvosteluun, harjoitukset tulee tehdä itsenäisesti. Tehtäviä saa ratkoa ryhmätyönä mutta kopiointi verkosta tai muilta opiskelijoilta ei ole sallittua. Tehtävien ratkaiseminen ryhmässä, jossa jokainen tekee yhteisen keskustelun perusteella laskemisen itse on ryhmätyötä, mutta tehtävien jakaminen ryhmän kesken ja muiden ratkaisemien tehtävien tulosten kopiointi toisilta on kopiointia.

  • Esimerkkitehtävät


   Oppikirjassa on suuri määrä esimerkkejä ratkaisuineen. Ne on kiinteästi kytketty oppikirjassa esitettyyn teoriaan. Pieni osa tehtävänannoista on suomennettu luentokalvoissa. Kaikki tehtävät ja niiden ratkaisut löytyvät oppikirjasta. 

   Lisäksi voi ratkaista myös tällä sivulla julkaistuja esimerkkitehtäviä. Niistä osa on demonstraatioluonteisia ja matemaattisesti haastavia, osa tavallisia laskuharjoitustehtäviä. Kaikkiin esimerkkitehtäviin on myös mallivastaukset. Varsinkin lyhyempiä tehtäviä voi käyttää tenttiin valmistautumiseen. Mallivastauksia lukiessa on syytä muistaa, että ne kuvaavat myös sitä, miten laskemisen lisäksi vastaukset tulee tentissä aina lyhyesti perustella ja/tai selittää.

  • Not available unless: You belong to any group
   File icon
   Esimerkkitehtäviä I File PDF
  • Not available unless: You belong to any group
   File icon
   Esimerkkitehtäviä II File PDF
  • Not available unless: You belong to any group
   File icon
   Esimerkkitehtäviä III File PDF
  • Tehtävistä, palautusten takarajoista ja pisteistä:


   Lh-tehtävät

   • Aukeavat Stackissa asiaan liittyvän luennon päättyessä.
   • Tuottavat korkeintaan 2,5 pistettä harjoitusta kohti loppuarvosteluun.
   • Tehtäviä käsitellään seuraavalla viikolla salilaskuharjoituksissa.
   • Palautuksen takaraja on salilaskuharjoituksia seuraavan viikon maanantaina. 
   • Tehtäviä ei voi palauttaa myöhässä, koska ratkaisut julkaistaan palautuksen takarajan umpeuduttua.

   Q-tehtävät
   • ovat luennoille valmistavia tehtäviä.
   • aukeavat maanantaisin MP:ssä. 
   • tuottavat korkeintaan 0,5 pistettä harjoitusta kohti loppuarvosteluun. 
   • Palautuksen takaraja on keskiviikkona luennon alkaessa. 
   • Myöhässä palautuksesta ei saa pisteitä.
   • Vinkkejä ei ole.
   • Väärästä vastauksesta vähennetään pisteitä vastausvaihtoehtojen lukumäärän mukaan.
   K-tehtävät
   • Ovat kertaukseen ja itseopiskeluun soveltuvia tehtäviä.
   • Aukeavat asiaan liittyvän luennon päättyessä MP:ssä.
   • Tuottavat korkeintaan 1,0 pistettä harjoitusta kohti loppuarvosteluun.
   • Palautuksen takaraja on seuraavan viikon perjantai. 
   • Tehtävien palauttaminen myöhässä ei aiheuta pistevähennyksiä, jos tehtävän palauttaa ennen joulukuun kurssitenttiä.  Palautuksen takaraja on siis pelkästään ohjeellinen. 
   • Vinkkien käyttäminen ei muuta tehtävästä saatavia pisteitä.
   Yleistä:
   • Lh-tehtävien pisteet näkyvät suoraan sivulla Arvioinnit.
   • MP:ssä näkyvät pisteet jaetaan tekijällä 100, kun ne muutetaan loppuarvostelun pisteiksi.
   • K-tehtäviä voi laskea palautusajan umpeuduttua alusta uudelleen käyttäen valintaa Rework for Practice esimerkiksi tenttiin valmistautuessa. Tämä ei muuta aiemmin kerättyjä pisteitä, mutta tarjoaa mahdollisuuden kerrata asioita ja harjoitella laskemista. 
   • MP:ssä linkistä, jossa lukee Grading Policy, voit katsoa harjoituskohtaisesti vastusmahdollisuuksien lukumäärän, vääristä vastauksista aiheutuvan vähennyksen, myöhästymisestä aiheutuvan vähennyksen ja vinkkien käytöstä aiheutuvan vähennyksen.