Översikt

  • Luentojen esitehtävät (LE) - MasteringPhysics (MP) materiaali

   Ennen kutakin luentokertaa (ti ja ke) on luentojen esitehtäviä. Tutustukaa luennon aihepiiriin kurssin oppikirjasta ja tehkää vastaavat MP tehtävät. Tehtävät aukeavat edeltävän viikon perjantaina iltapäivällä klo 16 ja vastausten takaraja on luentopäivinä klo 10. Ks. kurssiesitteestä LE-pisteet.

   Jos sinulla on ongelmia MP:n käyttöliittymän tai e-kirjan toimivuuden kanssa, niihin voi kysyä apua MyCoursesin tuesta (mycourses@aalto.fi) tai Pearsonin tuesta riippuen ongelman laadusta.

  • Laskuharjoitukset (LH)


   Viikoittain pidetään kahdet kahden tunnin laskuharjoitukset. Laskuharjoitukset alkavat samalla viikolla luentojen kanssa loppuviikon harjoituksilla. Laskuharjoitustehtävät julkaistaan laskuharjoituksia edeltävän viikon perjantaina. Tehtävien mallivastaukset julkaistaan ratkaisujen palautuksen takarajan jälkeen. Mallivastaukset näkyvät Stack-tehtävien yhteydessä vain, jos tehtäväsarja on avattu ennen takarajaa.

   Laskuharjoitustehtävät ovat Stack-tehtäviä. Lukuarvovastauksissa arvioidaan tuloksen oikeellisuus, merkitsevien numeroiden lukumäärä ja yksikkö. Laskuharjoituksissa lukuarvovastauksia voi yrittää antaa vaikka kuinka monta kertaa ilman pistevähennyksiä. Monivalintatehtävissä väärät vastaukset vähentävät tehtävästä saatavia pisteitä. Ratkaisut palautetaan sähköisesti siten, että AV-harjoitusten palautusten takaraja on keskiviikkoisin klo 21:00 ja LV-harjoitusten lauantaisin klo 21:00. Jokaisella harjoituskerralla on kolme tehtävää. Ks. kurssiesitteestä LH-pisteet.

   Laskuharjoitustilaisuudet eivät ole pakollisia. AV-harjoitustilaisuuksissa (ma-ti) annetaan opastusta AV-harjoitustehtäviin ja LV-harjoitustilaisuuksissa (to-pe) vastaavasti LV-harjoitustehtäviin. Laskuharjoitustilaisuudet toimivat laskutupaperiaatteella. Jos opiskelija tarvitsee opastusta tehtävien tekemisessä, hän voi käydä vaikka kaikissa tilaisuuksissa.

  • Meneillään olevat tehtäväsarjat:

  • Kunskapstest icon

   Jos et ole aikaisemmin käyttänyt Stackiä, niin tästä voi opiskella perusteet.

  • Tulevat tehtäväsarjat:

  • Sulkeutuneet tehtäväsarjat:

  • Kunskapstest icon
  • Kunskapstest icon
  • Kunskapstest icon
  • Kunskapstest icon
  • Kunskapstest icon
  • Kunskapstest icon
  • Kunskapstest icon
  • Kunskapstest icon
  • Kunskapstest icon
  • Kunskapstest icon
  • Laboratoriotyöt (LB)

   Laboratoriotyöt ovat pakollinen osa kurssin suorittamista. Ks kurssiesitteestä LB-pisteet.

  • Tentti (T)

   Tentti on pakollinen osa kurssisuoritusta. Ks. kurssiesitteestä T-pisteet.