Topic outline

 • Kurssilla opitaan sähköopin ja magnetismin perusteet. 

  Kurssi on tarkoitettu SCI:n perusopintoihin.

  Kurssi sisältää luennot, laskuharjoitukset, laboratoriotyöt ja lopputentin, joista lopputentin lisäksi vain laboratoriotöihin osallistuminen on pakollista. Kurssin osasuoritukset vanhenevat kurssin seuraavaan toteutuskertaan mennessä, paitsi laboratoriotyöt, jotka ovat voimassa vuoden, eli esimerkiksi keväällä 2022 tehdyt laboratoriotyöt ovat voimassa vielä helmikuun 2023 kurssitentissä, jonka jälkeen nekin vanhenevat. Laboratoriotyöt käsittävät harjoittelupaketin ja kolme työtä, jotka tulee suorittaa yhden kurssitoteutuksen aikana. Vaikka vain laboratoriotyöt ja tentti ovat pakollisia, niiden pisteet yksistään tuskin riittävät kurssin läpäisemiseen. Ks. kurssiesite.

  Kurssille ilmoittaudutaan Sisussa 12.12.2022 alkaen. 

  Opetus alkaa ti 10.1.2023 luennoilla. Laboratoriotyöt ja laskuharjoitukset alkavat myöhemmin samalla viikolla. Kevään opetustapahtumat:

  • Luennot ti ja ke 10-12 E-sali.
  • Laskuharjoitusryhmä H01 (HD) to 10-12 M232 ja ma 8-10 Y307a.
  • Laskuharjoitusryhmä H02 (AL) to 12-14 M232 ja ma 10-12 Y307a.
  • Laskuharjoitusryhmä H03 (JM) pe 12-14 Y346 ja ti 14-16 Y307a.
  • Laskuharjoitusryhmä H04 (MMä) pe 14-16 Y346 ja ti 16-18 Y307a.
  • Räkneövningsgrupp H05_SV (MMe) to 12-14 U406a och må 14-16 Y229c.
  • Laboratoriotyöryhmät SCI01-SCI24 (U003-sali).

 • Kurssin oppimateriaali: Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 4th Edition, Pearson Prentice Hall.

 • Not available unless any of:
  • You are a(n) Student
  • You are a(n) Non-editing teacher

  Luentoja ei nauhoiteta. Jos et ennätä seuraamaan luentoja, verkosta löytyy hyviä esityksiä aiheesta. Esimerkiksi

  iLectureOnline

  The Engineering Mindset

  Myös youtube tarjoaa paljon muitakin fysiikan aihepiiriin liittyviä opetusvideoita.


  Ruotsinkieliset videot:

 • Kevään 2023 kurssin laboratoriotyöosuus koostuu harjoittelupaketista sekä kolmesta laboratoriotyöstä, jotka tehdään lähityöskentelynä. Lähilabrat järjestetään peräkkäisinä viikkoina (1 työ/viikko, joko periodin alkupuolella viikoilla 2-4 tai loppupuolella viikoilla 5-7).  Laboratoriotöiden suorittaminen on pakollinen osa kurssia. Laboratoriotöistä voi saada kurssiarviointiin max 20 pistettä.

  Laboratoriotöissä tutustutaan osaan kurssin luennoilla käsitellyistä aiheista käytännössä. Niissä myös harjoitellaan mittaustekniikkaa, mittaustulosten analysointia sekä virhearviointia. Työt ovat lomakemuotoisia. Lähilabroissa työskennellään pareittain.

  Työt palautetaan tämän sivun palautuslaatikoihin sähköisessä muodossa. Vaikka työt tehdään yhdessä, parin molemmat jäsenet palauttavat kopion työstänsä. Labratöiden palautustakaraja on yksi viikko mittauksista.

  Laboratoriotöiden vastaava opettaja on Jani Sainio, yhteystiedot löytyvät täältä. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@aalto.fi. Ryhmien assistentit ja heidän sähköpostiosoitteensa löytyvät lukujärjestyksestä. Laboratoriotyöryhmiin (SCI01-SCI24) ilmoittaudutaan Sisussa. Mikäli et pääse lähilabraan, ole assariisi yhteydessä korvaavasta työstä.

  Lähilaboratoriotyöt tehdään Fysiikan opetuslaboratoriossa, joka sijaitsee Otakaari 1:n U-osan kellarikerroksessa huoneessa U003. Sisäänkäynti labraan M-oven kautta (sisään M-ovesta ja heti oikealle ja portaat alas).

 • Not available unless: Your User account contains (use: aalto.fi) contains aalto.fi