Översikt

  • Mapp icon
   Lecture 1: Introduction Mapp
   Tillgänglig om: Du tillhör gruppen L01 (SISU)
  • Mapp icon
   Lecture 2: Linear Programming Mapp
   Tillgänglig om: Du tillhör gruppen L01 (SISU)
  • Mapp icon
   Exercise 1: Linear Programming Mapp
   Tillgänglig om: Du tillhör gruppen L01 (SISU)
  • Mapp icon
   Lecture 3: Simplex Method Mapp
   Tillgänglig om: Du tillhör gruppen L01 (SISU)
  • Mapp icon
   Exercise 2: Simplex Method Mapp
   Tillgänglig om: Du tillhör gruppen L01 (SISU)
  • Mapp icon
   GAMS Mapp
   Tillgänglig om: Du tillhör gruppen L01 (SISU)
  • Mapp icon
   Exercise 3: Linear programming with GAMS Mapp
   Tillgänglig om: Du tillhör gruppen L01 (SISU)
  • Mapp icon
   Lecture 4: Supply Chain Optimization Mapp
   Tillgänglig om: Du tillhör gruppen L01 (SISU)
  • Mapp icon
   Exercise 4: Supply Chain Optimization Mapp
   Tillgänglig om: Du tillhör gruppen L01 (SISU)
  • Mapp icon
   Lecture 5: Integer Programming Mapp
   Tillgänglig om: Du tillhör gruppen L01 (SISU)
  • Mapp icon
   Exercise 5: Integer Programming Mapp
   Tillgänglig om: Du tillhör gruppen L01 (SISU)
  • Mapp icon
   Lecture 6: Scheduling Mapp
   Tillgänglig om: Du tillhör gruppen L01 (SISU)
  • Mapp icon
   Exercise 6: Scheduling Mapp
   Tillgänglig om: Du tillhör gruppen L01 (SISU)
  • Mapp icon
   Lecture 7: Dynamic Programming Mapp
   Tillgänglig om: Du tillhör gruppen L01 (SISU)
  • Mapp icon
   Exercise 7: Dynamic Programming Mapp
   Tillgänglig om: Du tillhör gruppen L01 (SISU)
  • Mapp icon
   Lecture 8: RTN Mapp
   Tillgänglig om: Du tillhör gruppen L01 (SISU)
  • Mapp icon
   Exercise 8: RTN Mapp
   Tillgänglig om: Du tillhör gruppen L01 (SISU)
  • Mapp icon
   Lecture 9: Heuristics and Metaheuristics Mapp
   Tillgänglig om: Du tillhör gruppen L01 (SISU)
  • Mapp icon
   Exercise 9: Heuristics and Metaheuristics Mapp
   Tillgänglig om: Du tillhör gruppen L01 (SISU)
  • Mapp icon
   Lecture 10: MINLP and GDP Mapp
   Tillgänglig om: Du tillhör gruppen L01 (SISU)
  • Mapp icon
   Lecture 11: Julia JuMP and Python Pyomo Mapp
   Tillgänglig om: Du tillhör gruppen L01 (SISU)
  • Mapp icon
   Lecture 12: Recap session Mapp
   Tillgänglig om: Du tillhör gruppen L01 (SISU)