Översikt

  • Inlämningsuppgift icon
   Assignment 1 Inlämningsuppgift
   Tillgänglig om: Du tillhör gruppen L01 (SISU)
  • Inlämningsuppgift icon
   Assignment 2 Inlämningsuppgift
   Tillgänglig om: Du tillhör gruppen L01 (SISU)
  • Inlämningsuppgift icon
   Exam 2022 Inlämningsuppgift
   Tillgänglig om: Du tillhör gruppen L01 (SISU)
  • Inlämningsuppgift icon
   Retake exam 2022 Inlämningsuppgift
   Tillgänglig om: Du tillhör gruppen retake