Översikt

  • Mapp icon
   Lecture materials Mapp
   Tillgänglig om: Du tillhör gruppen L01 (SISU)

   Lecture materials as PDF will be placed here

  • Fil icon
   PM exam questions Fil
   Tillgänglig om: Du tillhör gruppen L01 (SISU)

   Exam questions for the course (FIN/ENG)