Topic outline

  • TU-C2060 Vaikuttavaksi johtajaksi kasvamisen jatkokurssi on kahden opintopisteen laajuinen jatko-osa keväällä opiskelijajärjestöjen vastuuhenkilöille järjestetylle Vaikuttavaksi johtajaksi kasvaminen -kurssille. Jatkokurssille voivat osallistua vain ne, jotka ovat suorittaneet kurssin keväällä 2022.

    Kurssi koostuu kolmesta osasta: kahdesta työpajasta ja näiden välillä kirjoitettavasta henkilökohtaisesta esseestä. Kurssiin kuuluu myös vertaistapaaminen kolmen hengen ryhmissä työpajojen välillä. Ryhmät muodostetaan avaustyöpajoissa. Henkilökohtaisessa esseessä opiskelijat tekevät yhteenvedon vuoden aikana kertyneistä kokemuksistaan ja syventävät omaa johtamisajatteluaan edelleen. Työpajoihin osallistuminen on pakollinen osa kurssia. Työpajasta poissaolo on korvattava ylimääräisellä tehtävällä.

    Avaustyöpajoja pidetään 10.1. klo 16-18.30 ja päätöstyöpaja 13.2. klo 16-18.30 TUAS talossa neuvotteluhuoneessa 3103.

    Kurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.