Topic outline

  • Tutustu alkuorientaation materiaaleihin jo ennen kuin aloitat opinnot. Tämä helpottaa opiskelun aloittamista! 

    Alkuorientaatio on yksi osa Johdatus opiskeluun -kurssia. Orientaatiomateriaalin löydät Alkuorientaation MyCourses-sivulta. 

    Opintojen alku on usein kiireistä ja jännittävää aikaa. Alkuorientaation tarkoituksena on antaa tietoa sujuvan opiskelun aloittamiseksi. Voit palata materiaaleihin myös myöhemmin. 

    Materiaalissa keskitytään kaikille yhteisiin tietoihin ja tukipalveluihin. Saat tarkempia tietoja opintojesi etenemisestä, opintojesi suunnittelusta ja kursseista omasta ohjelmastasi. Orientaatioviikolle on varattu aikaa opintoihin perehdyttämiseen ja kursseille ilmoittautumiseen.

    Alkuorientaation läpikäymiseen menee noin 2-3 tuntia. Materiaali koostuu teksteistä, testeistä ja videoista.