Topic outline

  • Vaihtoehtoinen suoritustapa on mahdollinen vain jos sinulla on paljon opintosuorituksia, mutta johdatuskurssi puuttuu tai olet suorittanut johdatuskurssin, joka on vain yhden opintopisteen laajuinen. Mikäli suoritat kurssin vaihtoehtoisella tavalla ota yhteyttä kurssihenkilökuntaan sci-a0000@aalto.fi.

   Vaihtoehtoinen suoritustapa koostuu sekä ajanhallintatehtävän tai pohdintatehtävän laatimisesta. Lisäksi kannattaa katsoa oman pääaineen opintosihteerin/suunnittelijan kanssa opintojen kokonaisuutta sekä keskustella siitä, mitä kursseja seuraavaksi kannattaisi opiskella.


   Vaihtoehtoinen suoritustapa on mahdollinen esim. seuraavissa tapauksissa:

   • Olet opiskellut aiemmin jossain toisessa koulutusohjelmassa ja/tai korkeakoulussa Aallossa, mutta sinulla ei ole suoritettuna aiempia opintojen alkuun liittyviä johdatuskursseja (tarkista kurssikorvaavuudet alempaa).
   • Olet opiskellut aiemmin jossain toisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa

   Kevään 2023 poissaolevat

   Mikäli lähdet armeijaan/suorittamaan siviilipalvelusta tammikuussa 2023, opiskele kurssi syksyn aikataulun mukaan ja sen lisäksi pohdi sivuainevalintaa tehtävän ohjeiden mukaisesti. Näin saat kurssisuorituksen jo syksyllä. Lisäksi kun palaat, ole yhteydessä oman pääaineesi opintosihteeriin/suunnittelijaan ja päivitä HOPS: sisu.aalto.fi. Yhteystiedot löytyvät Intosta, https://into.aalto.fi/display/fikandsci/Yhteystiedot.

    

   Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakouluissa suoritetut vastaavat kurssit

   • Opiskelija on aikaisemmin suorittanut toisessa Aallon tekniikan alan korkeakoulussa vastaavan vähintään 2 op:n kurssin

           -> Korvaa suoraan SCI-A0000 kurssin ilman hyväksilukupäätöstä. Opiskelija merkitsee korvaavuuden HOPSiin. Korvaava kurssi haetaan HOPSiin vapaan muokkauksen tilassa ja samalla poistetaan HOPSista SCI:n Johdatus opiskeluun -kurssi. Toisessa koulussa suoritettu kurssi jää näkyviin.

   •  Opiskelija on aikaisemmin suorittanut toisessa Aallon tekniikan alan korkeakoulussa vastaavan 1 op:n kurssin.

         -> Opiskelija täydentää kurssisuorituksen tekemällä kurssin SCI-A0000 vaihtoehtoisella suoritustavalla sovittuaan asiasta SCI-A0000 kurssikoordinaattorin kanssa. Opiskelija saa suoritusmerkinnän SCI-A0000–kurssista ja aiempi suoritus jää tutkinnon ulkopuolelle.

    Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa (BIZ) tai taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa (ARTS) suoritetut vastaavat kurssit

   • Opiskelija on aikaisemmin suorittanut BIZissä tai ARTSissa vastaavan vähintään 2 op:n kurssin

          -> Korvaa kurssin SCI-A0000. Hae hyväksilukua Sisussa. Ohjeet löydät: https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=180310618

    Kurssille pitää hakea hyväksilukua, koska kyseessä eri alan opinnot.

   • Opiskelija on aikaisemmin suorittanut BIZissä tai ARTSissa vastaavan 1 op:n kurssin

           -> Opiskelija täydentää kurssisuorituksen tekemällä kurssin SCI-A0000 vaihtoehtoisella suoritustavalla sovittuaan asiasta SCI-A0000 kurssikoordinaattorin kanssa. Opiskelija saa suoritusmerkinnän SCI-A0000–kurssista ja aiempi suoritus jää tutkinnon ulkopuolelle.

    Muissa kotimaisissa korkeakouluissa suoritetut vastaavat kurssit

   Jos opiskelija on aikaisemmin suorittanut vastaavan yliopisto-opintoihin valmentavan kurssin/kursseja jossain toisessa kotimaisessa korkeakoulussa hae kurssin korvaamista Sisussa (korvaavuushakemus). Ohjeet löydät: https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=180310618