Översikt

 • Kurssi suoritetaan etäopetuksena ja sen suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa kaikessa opetuksessa.

  Luento linkki:

  https://aalto.zoom.us/j/66558453654

  Tervetuloa Yrittäjyys insinöörin työkaluna kurssille!

  Yrittäjyystaidot voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen ideoihin ja mahdollisuuksiin, resursseihin, sekä toiminnan aloittamiseen. Näiden sisällä on useita erilaisia taitoja sekä ajatusmalleja joita voi hyödyntää erilaisissa toimissa. Näitä ovat esimerkiksi: yhteistyö eri tahojen kanssa, mahdollisuuksien etsiminen ja tunnistaminen, sekä tulostenviestintä. 

  Kurssilla tarkastellaan sekä harjoitellaan yrittäjyystaitoja sekä yrittäjähenkistä ajattelua ja reflektoidaan näitä suhteessa omaan tulevaisuuteen

  Rekistyröityminen:

  Sisussa 26.9-31.10.22


  Oppimistavoitteet:

  Kurssin tavoitteena on kehittää ymmärrystä yrittäjyystaidoista. 

  Kurssin suoritettuasi: 

  • ymmärrät perusteet yrittäjähenkisestä ajattelusta sekä yrittäjyystaidoista 
  • pystyt kertomaan miksi insinöörit hyötyvät yrittäjähenkistä ajattelusta

  Kurssihenkilökunta
  Opettaja Simo Lahdenne simo.lahdenne@aalto.fi
  Opettaja Sonja Hilavuo sonja.hilavuo@aalto.fi