Topic outline

 • Tältä sivulta löydät luettelon lukion fysiikan kurssien keskeisistä sisällöistä, ja oppimateriaalia itsenäiseen opiskeluun.

  Kannattaa ehdottomasti hyödyntää opiskelussa myös muita materiaaleja. Esimerkiksi lukiofysiikan kurssi- ja kertauskirjat ovat hyvä resurssi kertaukseen ja harjoitteluun.

  • Oppimateriaalia

  • Keskeiset sisällöt (OPS2016)

   FY1: Fysiikka luonnontieteenä
   • fysiikan merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä
   • tutustuminen perusvuorovaikutuksiin, maailmankaikkeuden rakenteisiin ja syntyyn sekä aineen rakenteeseen
   • voima liikkeen muutoksen aiheuttajana ja liikeilmiöt
   • tutkimukset ja mallintaminen fysikaalisen tiedon rakentumisessa
   • tulosten kerääminen, esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi

   FY4: Voima ja liike
   • fysiikan merkitys yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudelle
   • vuorovaikutus liikkeen muutoksen syynä, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen liike
   • Newtonin lait, voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus
   • etä- ja kosketusvoimia: paino, kitka, noste ja kvalitatiivisesti väliaineen vastus
   • liikeyhtälö
   • momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen yksinkertaisissa tilanteissa
   • liikemäärän säilymislaki, impulssiperiaate ja yksiulotteiset törmäykset
   • liike- ja potentiaalienergia sekä mekaanisen energian säilymislaki
   • mallien käyttäminen ja muodostaminen sekä niiden rajoitukset ja puutteet

   FY5: Jaksollinen liike ja aallot
   • fysiikan merkitys lääketieteessä ja musiikissa
   • tasainen ympyräliike
   • gravitaatiovuorovaikutus
   • harmoninen voima ja värähdysliike
   • aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen
   • aaltoliikkeen heijastuminen, taittuminen, diffraktio, interferenssi ja seisovat aallot
   • ääni aaltoliikeilmiönä
   • mallien ja simulaatioiden suhde todellisuuteen