Topic outline

  • Videotutoriaali STACK-tehtävien tekemisestä, tässä käydään läpi alla olevaa esimerkkitehtävää. (~10 min)

  • Tämä tehtävä on luotu harjoittelua varten, jotta oppisit, kuinka STACK-tehtävät toimivat. Vaikka asetukset ovatkin lähes identtiset varsinaisten STACK-tehtävien kanssa, esimerkkitehtävää ei arvioida. Muista poiketen tämä tehtävä aukeaa jo orientaatioviikon alussa 6.9.2021. Vaikka STACK-tehtävän olisivatkin entuudestaan tuttuja, kannattaa tähän vastata, sillä asetuksissa on aina jonkinlaisia eroavaisuuksia.

   Huomio! Varsinaisilla tehtäväkierroksilla STACK-tehtäviä tulee olemaan yhteensä kaksi (2) joka viikko.


  • Videotutoriaali hyvän vastauksen laatimisesta, auttaa palautettavien ja välikokeissa/tentissä ilmenevien tehtävien kanssa. (~18 min)

  • Täältä löydät ohjeita paperisten tai koneella tehtyjen tehtävien muuntamiseen PDF-muotoon.

  • Voit harjoitella paperisten tehtävien palauttamista tähän. Huomaathan, että vain PDF-tiedostot hyväksytään, ja näitä saa palauttaa ainoastaan yhden. Tähän palautettavia laskuja ei arvostella, voit toki palauttaa kuvan tyhjästäkin paperista mikäli haluat. Tärkeintä vastausten kuvaamisessa kuitenkin on, että niistä saa selvää (muutkin kuin vastauksen laatija). Kannattaa myös harjoitella, kuinka useammalle paperiarkille jakautunut vastaus saadaan palautettua yhdessä tiedostossa!

  • Ruutia ei ole syytä keksiä kahta kertaa, kunhan vain osaa osoittaa missä ruutia on. Täältä löydät laskuja helpottavia ja havainnollistavia videoita kurssin aiheista, jotka eivät ole kurssihenkilökunnan tekemiä. 

  • \(TeX \- \notaatio\) on tapa kirjoittaa tekstiä ja eritoten matemaattisia kaavoja digitaalisesti. Se onkin jo oikeastaan monelle tuttu matikkaeditorista (https://math-demo.abitti.fi/), joka näyttää kätevästi opiskelijan kirjoittaman kaavan myös LaTeX-muodossa. Myös esimerkiksi kaikki tehtävien mallivastaukset tällä kurssilla on kirjoitettu samalla notaatiolla.  

   Tätä samaa merkintätapaa voi käyttää melkein kaikissa MyCoursesin tekstilaatikoissa, joten sillä voi myös esimerkiksi tehdä palautettavat tehtävät suoraan MyCoon. Se voi osoittautua myös hyödylliseksi välikokeissa, ja ylipäätään se nopeuttaa usein tuskaista kaavojen kirjoittamista koneella. 

   Täältä löydät nopeat ohjeet notaation käyttöön.