Topic outline

 • Kurssilla on viikottain
  • luennot tiistaisin klo 10-12 salissa E
  • laskuharjoitustilaisuuksia
   • ti klo 14-16 Y346 (Joona)
   • ke klo 12-14 Y229a (Mikko)
   • to klo 12-14 Y229a (Joona)
   • pe klo 12-14 U358 (Mikko)
  • palautettavia kotitehtäviä (palautetaan sähköisesti MyCourses-järjestelmään)

  Kurssin oppikirjan M. Valtonen ja A. Lehtovuori: Piirianalyysi, osa 1: Tasa- ja vaihtovirtapiirien analyysi, saa uutena edullisimmin täältä.


  Kurssin henkilökunta: 

  • vanhempi yliopistonlehtori TkT Anu Lehtovuori (vastuuopettaja)
  • laskuharjoitusassistentit Joona Frankberg ja Mikko Sarén

  Kurssin arvosteluun vaikuttavat 

  • kotitehtävistä ja kompleksilukuharjoituksesta saatavat pisteet (max 14 p)
  • lokakuun välikokeen pisteet (max. 3*6p =18 p)
  • joulukuun loppukokeen pisteet (max. 3*6p = 18 p)
  Yhteensä näistä voi siis saada 50 pistettä.

  Kurssin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan kynnysehtona vähintään 6 p joulukuun loppukokeesta ja yhteensä vähintään 20 pistettä. Arvosana määräytyy seuraavan taulukon mukaan:
  Pisteet 
   Arvosana
   20 -   1
   26 -   2
   32 -    3
   38 -  4
   44 -  5


  Kotitehtävistä kerätyt pisteet ovat voimassa myös kevään 2023 tentissä. Tentin maksimipistemäärä on 36 p (6*6 p) ja hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan kynnysehtona tentistä vähintään 12 p. Yksittäistä välikoetta ei voi uusia. Arvosanarajat kuten yllä.

  Viikko 1: Piirianalyysin peruskäsitteitä
  Viikko 2: Piirimuunnokset
  Viikko 3: Kerrostamismenetelmä, Thevenin ja Norton
  Viikko 4: Silmukka- ja solmumenetelmä
  Viikko 5: Ohjatut lähteet
  Viikko 6: Vaihtovirran perusteet (kotitehtävän lisäksi myös erillinen kompleksilukuharjoitus)
  Välikoe ti 18.10.2022 klo 12.30-14.30 viikkojen 1-5 asioista
  Viikko 7: Kompleksinen teho
  Viikko 8: Tehosovitus ja taajuusriippuvuus
  Viikko 9: Operaatiovahvistin
  Viikko 10: Muuntaja
  Viikko 11: Kolmivaihejärjestelmä
  Kertausviikko (viimeinen kotitehtävä)
  Loppukoe ma 5.12.2022 klo 9.00-11.00 viikkojen 6-11 asioista