Topic outline

  • - Johdatus kurssiin ja sen käytäntöihin

   - Systeemit (prosessit) ja niiden mallit

   - Dynaamiset ja staattiset mallit

   - Ohjaus ja säätö

   - Johdantoesimerkki

  • Avautuu keskiviikkona 11.1 klo 10:15 ja sulkeutuu perjantaina 13.1 klo 10:15.  Ensi viikosta lähtien Quiz avautuu aina tiistaina klo 10:15 ja sulkeutuu keskiviikkona klo 10:00 (15 minuuttia ennen luennon alkua).

  • Käsittelee lukua 2, joka löytyy  viime kerran kalvoista Johdanto_Luku_1_ja_2:

   -Systeemit ja niiden mallit

   - Tilaesitys

   - Epälineaarisen systeemin linearisoiminen

   - Tilamuuttujien valinta ja tilaesityksen muodostaminen

   - Prosessien mallintaminen ja simulointi

   -Esimerkkejä

    

  • Aukeaa tiistaina 17.1. klo 10:15.  Sulkeutuu keskiviikkona 18.1 klo 10:00.

  • - Luku 3

   - Hieman kertausta
   -Laplace-muunnos ja käänteismuunnos
   - Impulssifunktio, askelfunktio, pengerfunktio (ramppifunktio). Impulssivaste, askelvaste, pengervaste
   - Siirtofunktio, painofunktio
   -Loppuarvoteoreema ja staattinen vahvistus
   - Differentiaaliyhtälöstä siirtofunktioon ja päinvastoin
   - Tilaesityksestä siirtofunktioon
   -Toteutukset ja laskut Matlabilla

  • Avautuu tiistaina 24.1 klo 10:15.  Sulkeutuu keskiviikkona 25.1 klo 10:00.

  • - Kertausta ja vähän Matlabin komentoja luvusta 3

   - Luku 4:

   - Lohkokaaviomuunnokset

   -PID-säädin

   -Kompensointi


  • Aukeaa tiistaina 31.1 klo 10:15.  Sulkeutuu keskiviikkona 1.2 klo 10:00.

  • Luku 5

   - Navat ja nollat

   -Systeemin nopeus, stabiilisuus ja värähtelyt

   - Routh-Hurwitz-kriteeri


  • Avautuu tiistaina 7.2 klo 10:15.  Sulkeutuu keskiviikkona 8.2 klo 10:00.


  • - Tilamenetelmät säätäjien suunnittelussa:

   - Saavutettavuus (ohjattavuus) ja tarkkailtavuus

   - Suljetun systeemin napojen asettelu


  • Avautuu tiistaina 14.2 klo 10:15.  Sulkeutuu keskiviikkona 15.2 klo 10:00.

  • - Luku 6 jatkuu:

   - Tilamenetelmät napojen asettelussa,

   - Strukturaaliset ominaisuudet, nolla-napa-supistukset

   - Tilatarkkailija, sen suunnittelu ja yhdistäminen tilasäätäjään.

   - Ylikurssia (ei vaadita): Integraattorin lisääminen tilasäätimeen.

  • Avautuu tiistaina 28.2 klo 10:15.  Sulkeutuu keskiviikkona 1.3 klo 10:00.

  • - Luku 6: integraattorin lisääminen säätimeen (ylikurssia: ei vaadita)

   - Luku 7:  Johdatus taajuusanalyysiin

   - Taajuusvasteen käsite

   - Boden ja Nyquistin (Nyqvistin) diagrammit

   - Vahvistus- ja vaihevara

  • Avautuu tiistaina 7.3 klo 10:15.  Sulkeutuu keskiviikkona 8.3 klo 10:00.

  • Luku 7: taajuusvaste, Boden ja Nyquistin diagrammit, Nyquistin stabiilisuuslause

   Luku 8:

   •Säätöpiirin suorituskyky: aika- ja taajuustason mittarit
   •Aikavakio, nousuaika, asettumisaika, ylitys, vaimennus
   •Vahvistus- ja vaihevarat, kaistanleveys, resonanssihuippu

  • Avautuu tiistaina 14.3 klo 10:15.  Sulkeutuu keskiviikkona 15.3 klo 10:00.

  • Luku 8 jatkuu.  

   • Säätöpiirin suorituskyky: aika- ja taajuustason mittarit 

   • Aikavakio, nousuaika, asettumisaika, ylitys, vaimennus

   • Vahvistus- ja vaihevarat, kaistanleveys, resonanssihuippu

   • Säätimien viritys em. kriteereillä 

   • Taajuustason säätimet. Vaiheenjohto- ja vaiheenjättökompensaattorit

  • Avautuu tiistaina 21.3 klo 10:15.  Sulkeutuu keskiviikkona 22.3 klo 10:00.

  • Luku 9:

   - Johdatus digitaaliseen eli diskreettiaikaiseen säätöön

   - Z-muunnos ja sen käyttö säätötekniikassa

   - Diskreettiaikaiset mallit, stabiilisuus

   Luento on poikkeuksellisesti ainoastaan nauhoitus.

  • Avautuu tiistaina 28.3 klo 10:15.  Sulkeutuu keskiviikkona 29.3 klo 10:00.

  • Luku 10:
   -  Näytteenotto; spektrin laskostuminen eli alias-ilmiö
   -  Jatkuvien säätimien diskreetit approksimaatiot
    - PID-säätimen modifikaatiot.  Diskreettiaikainen PID-säädin
    - Integraattorin kyllästymisilmiö (integrator windup ja antiwindup)

   Kurssin oleellinen sisältö
   2. välikoe / kurssitentti
   Luennot päättyvät


  • Kurssin viimeinen Quiz avautuu tiistaina 4.4 klo 10:15 ja sulkeutuu keskiviikkona 5.4 klo 10:00.