Översikt

    • Ohjeita mm. HOPSin tekemisestä sekä sivuaineen ja vapaasti valittavien opintojen valinnasta. Lisäksi sivulta löytyy lista sellaisista kursseista, jotka ovat rinnakkaisia perus- tai pääainekurssien kanssa. Kun valitset sivuaineen ja vapaasti valittavien opintojen kursseja, tarkista, että valitset muita kuin rinnakkaisia kursseja, koska rinnakkaisista kursseista vain toisen voi sisällyttää tutkintoon (ja lähtökohtaisesti pakollinen perus- tai pääainekurssi sisällytetään tutkintoon)!