Topic outline

  • På denna sida finns information om lektionerna (föreläsningarna) samt text- och talverkstäderna. Följ med informationen på denna sida och kursens Nyheter.

    Materialet uppdateras och kompletteras under kursens gång. (Öppna respektive mapp för att se vad den innehåller.) En del material som inte direkt hör till en viss lektion eller verkstad hittas på sidan övrigt material.

    Om du missar Vetenskaplig informationssökning eller Källhänvisning och referenshantering, finns det flera motsvarande på finska (och engelska): Tiedonhankinnan opetus