Topic outline

  • Presentationerna hålls 28.4–5.5 i 6 mindre grupper i sal Y228a/Y347/Y228b enligt tidtabellen nedan.

    För varje presentation reserveras 10 min för själva presentationen + 5 min för opponering + 5 min för handledaren (och frågor från publiken om det blir tid över). Alla studenter förväntas vara på plats under hela den egna gruppens presentationer (kl 9–12 eller 13–16 någon av dagarna). Handledare kommer och går som de hinner.

    Alla presentationer förväntas vara på svenska oberoende av arbetets språk och opponeringen är också på svenska. Handledarens respons kan vara på engelska (eller finska).

    Opponenterna är de samma för skriftlig och muntlig opponering.