Topic outline

    • Tässä luonnoslaatikossa voit tarkistaa tekstiäsi Turnitin-yhtäläisyysraportin avulla. Raportti auttaa hahmottamaan oman työn ja lähteiden välistä suhdetta, kun se näyttää yhtäläisyydet oman tekstisi ja vertailukannoissa olevien aineistojen välillä. Raportin pohjalta voit korjata seuraavaan versioon mahdolliset vääräntyyppiset yhtäläisyydet plagioinnin välttämiseksi.