Översikt

  • Tidsbokning icon
   Exercise return session on Monday March 20th Tidsbokning
   Tillgänglig om någon av:
   • You are a(n) Lärare
   • You are a(n) Lärare utan redigeringsrätt
   • You are a(n) Studerande
  • Inlämningsuppgift icon
   Supplement return box for exercise 7 due March 21st - 12:00 Inlämningsuppgift
   Tillgänglig om någon av:
   • You are a(n) Lärare
   • You are a(n) Studerande
   • You are a(n) Teacher (MC)
  • Inlämningsuppgift icon
   Pre-task before lecture 8 (DL 20.03) Inlämningsuppgift
   Tillgänglig om någon av:
   • You are a(n) Lärare
   • You are a(n) Studerande
   • You are a(n) Teacher (MC)
  • Sida icon
   Lecture 8 - resources Sida
   Tillgänglig om någon av:
   • You are a(n) Lärare
   • You are a(n) Studerande
   • You are a(n) Teacher (MC)
  • Fil icon
   Lecture 8 - slide set Fil
   Tillgänglig om någon av:
   • You are a(n) Lärare
   • You are a(n) Studerande
   • You are a(n) Teacher (MC)
  • Kunskapstest icon
   First group work (EC8) Kunskapstest
   Tillgänglig om någon av:
   • You are a(n) Lärare
   • You are a(n) Studerande
  • Fil icon
   Exercise 8 (DL 27.03) Fil
   Tillgänglig om någon av:
   • You are a(n) Lärare
   • You are a(n) Studerande
   • You are a(n) Teacher (MC)
  • Mapp icon
   Img_L8 Mapp
   Tillgänglig om någon av:
   • You are a(n) Lärare
   • You are a(n) Studerande
   • You are a(n) Teacher (MC)