Översikt

 • HUOM! Tämä kurssin toteutus (P03) toteutetaan kokonaan etäteknologian välityksellä. Yhteisiä tapaamisia kampuksella ei siis ole, vaan kurssille osallistuminen tapahtuu Zoom-tapaamisten kautta.

  Tässä linkki Zoom-tilaan: https://aalto.zoom.us/j/64160783135 .

  Kurssilla käydään läpi ja harjoitellaan työelämän keskeisiä viestintä- ja tiimityötaitoja kuten rakentavaa vuorovaikutusta, kuuntelua, tarinankerrontaa, statusilmaisua, toisten ideoiden laajentamista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä vaikuttavan esiintymisen ja neuvottelutaidon perusteita.

  Kurssi järjestetään ns. "flipped classroom"-toteutuksena. Tämä tarkoittaa sitä, että olennainen osa kurssia on itsenäinen valmistautuminen ennen jokaista luentoa (lukemalla aiheeseen ja luentoon osoitetut tekstit ja katsomalla kurssivideoita, jotka löydät luentokerroittain järjestettynä vasemman puolen palkista kohdasta "Materials"). Nämä artikkelit ja videot korvaavat perinteisesti tunneilla olleet "luento-osuudet," joilla käytäisiin läpi teoriaa. Jokainen tapaaminen käytetään teorian läpikäymisen sijaan aktiviteetteihin, joilla sovelletaan ja syvennetään itsenäisesti jo opiskeltua materiaalia.

  Tiedotan kaikista kurssiin liittyvistä asioista "Announcements" -toiminnon kautta, joten kannattaa laittaa asetukset niin, että saat sieltä itsellesi aina viestin, kun sinne tulee jotain.

  Mikäli teille tulee kysyttävää kurssin sisältöön, sen suorittamiseen, poissaoloihin, tai muuhun liittyen, laitattehan sähköpostia suoraan minulle osoitteeseen aleksi.m.soini@aalto.fi . Nähdään kurssilla! 

  terveisin, Aleksi

  • forum icon
   Keskustelualue Forum
   Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

   Kysythän täällä kurssiin, sen tehtäviin, ja muuhun yleiseen asiaan liittyvät kysymykset, niin muutkin opiskelijat saavat samalla vastauksen mahdollisesti samaan kysymykseensä.

  • Alla on kurssin aikataulu, josta näet sekä mitä sinun tulee tehdä ennen jokaista tapaamista että mitä teemme luennolla. Huomaathan, että tunnit rakentuvat luettavien tekstien ja katsottavien videoiden pohjalle. Nämä tulee siksi olla läpikäytynä ENNEN tuntia, jotta saat irti parhaan hyödyn kurssista.

   Kurssi on jaettu teemoihin viikoittain seuraavasti:

   • Viikko 1 (luentokerrat 1 ja 2): Viestinnän merkitys työyhteisössä, positiivisen vuorovaikutuksen lähtökohdat
   • Viikko 2 (luentokerrat 3 ja 4): Tuloksellisen tiimityön peruselementit
   • Viikko 3 (luentokerrat 5 ja 6): Statusilmaisu ja muu nonverbaali viestintä; tarinankerronta
   • Viikko 4 (luentokerrat 7 ja 8): Vaikuttava ja vakuuttava esiintyminen
   • Viikko 5 (luentokerrat 9 ja 10): Neuvottelutaidon perusteet
   • Viikko 6 (luentokerrat 11 ja 12): Opitun näyttäminen
   ___________________________________________________________________________

   TIISTAI 6.9. (luentokerta 1)

   Ennen tapaamista:

   • Katso luentokerta 1 videot (Kts. Kurssimateriaalit)
   • Käy läpi kurssin tehtävät ("Assignments"-palkki vasemmassa reunassa)

   Luennolla:

   • Käydään läpi kurssin käytänteet ja kerrataan tehtävät
   • Tutustuminen ja ryhmäytyminen
   • Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen merkitys työyhteisössä ja asiantuntijatyössä
   • Yhteistyön ja luovuuden tyypilliset esteet

   ___________________________________________________________________________
   KESKIVIIKKO 7.9. (luentokerta 2), poikkeuksellisesti keskiviikkona torstain mursujaisten vuoksi

   Ennen tapaamista:

   • Lue luentokerta 2 artikkelit (kts. Kurssimateriaalit)
   • Katso luentokerta 2 videot (kts. Kurssimateriaalit)
   • Valmistaudu Quiz 1:een (Tehtävä 4a; luentojen 1 ja 2 materiaalit)

   Luennolla:

   • Kuunteleminen ja hyväksyntä
   • Positiivisen vuorovaikutus ja sen lähtökohtia
   • Quiz 1 (Tehtävä 4a)

   ___________________________________________________________________________
   TIISTAI 13.9. (luentokerta 3)

   Ennen tapaamista:

   • Lue luentokerta 3 artikkelit
   • Katso luentokerta 3 videot

   Luennolla:

    • Onnistuneen tiimin luominen

    ___________________________________________________________________________

    TORSTAI 15.9. (luentokerta 4)

    Ennen tapaamista:

    • Lue luentokerta 4 artikkelit
    • Katso luentokerta 4 videot
    • Valmistaudu Quiz 2:een (Tehtävä 4b; luentojen 3 ja 4 materiaalit)

     Luennolla:

     • Keinoja tiimityön edistämiseksi ja tiimityön fasilitointi
     • Quiz 2 (Tehtävä 4b)
      ___________________________________________________________________________

      TIISTAI 20.9. (luentokerta 5)

      Ennen tapaamista:

      • Lue luentokerta 5 artikkelit
      • Katso luentokerta 5 videot
      • Palauta tehtävä 1a tiimin kanssa MyCoursesiin klo 9.00 mennessä

      Luennolla:

      • Statusilmaisu ja muu nonverbaali viestintä

      ___________________________________________________________________________

      TORSTAI 22.9. (luentokerta 6)

      Ennen tapaamista:

      • Lue luentokerta 6 artikkelit
      • Katso luentokerta 6 videot
      • Valmistaudu Quiz 3:een (Tehtävä 4c; luentojen 5 ja 6 materiaalit)

      Luennolla:

      • Tarinankerronta - tyypillisiä tarinan rakenteita
      • Quiz 3 (Tehtävä 4c)

      ___________________________________________________________________________

      TIISTAI 27.9. (luentokerta 7)

      Ennen tapaamista:

      • Lue luentokerta 7 artikkelit
      • Katso luentokerta 7 videot

      Luennolla:

      • Vaikuttava suullinen viestintä
      • Pitchaus

      ___________________________________________________________________________

      TORSTAI 29.9. (luentokerta 8) - HUOM! Aloitamme poikkeuksellisesti vasta klo. 10.00! 

      Ennen tapaamista:

      • Kertauksena luentokerta 7 videot ja lukemisto
      • Kertaa lukemisto 4: Hyvän palautteen antaminen
      • Palauta tehtävä 1b tiimin kanssa MyCoursesiin klo 9.30 mennessä

      Luennolla:

      • Palautteenanto
      • Esittelkää tiiminne kolme tehtävään 1b työstettyä ideaa toiselle ryhmälle. 
      ___________________________________________________________________________

      TIISTAI 4.10. (luentokerta 9)

      Ennen tapaamista:

      • Lue luentokerta 9 artikkelit
      • Katso luentokerta 9 videot

      Luennolla:

      • Neuvottelutaidon perusteet ja neuvotteluun valmistautuminen

      ___________________________________________________________________________

      TORSTAI 6.10. (luentokerta 10)

      Ennen tapaamista:

      • Lue luentokerta 10 artikkelit
      • Katso luentokerta 10 videot
      • Valmistaudu Quiz 4:een (Tehtävä 4d; luentojen 7, 9 ja 10 materiaalit)

      Luennolla:

      • Neuvotteluharjoitus ja debriefing
      • Quiz 4 (Tehtävä 4d)
      ___________________________________________________________________________

      TIISTAI 11.10. (luentokerta 11)

      Ennen tapaamista:

      • Palauta tehtävä 2a: oppimispäiväkirja MyCoursesiin sekä tehtävän palautuslaatikkoon että Peergradeen klo 9.00 mennessä
      • Palauta tiimisi kanssa tehtävän 3 raportti (tai muu tuotos) MyCoursesiin ennen tunnin alkua
      • Valmistautukaa pitämään tehtävä 3 esitys tunnilla

       Luennolla:

       • Tehtävä 3 ryhmien esitykset ja keskustelu

       ___________________________________________________________________________

       TORSTAI 13.10. (luentokerta 12)

       Ennen tapaamista:

       • Valmistaudu tiimisi kanssa pitämään tehtävä 1c pitch luennolla

       Luennolla:

       • Tehtävä 1c loppupitchit
       • Loppukeskustelu ja palaute

       ___________________________________________________________________________

       TORSTAI 27.10.

       Palauta viimeistään tehtävä 2b: oppimispäiväkirjan vertaisarvioinnit Peergradessä klo 20.00 mennessä


     • Ohje: lue artikkelit ja katso videot aina ENNEN kyseistä luentokertaa.

      Kurssin tapaamiskerroilla syvennetään materiaaleista opittuja teemoja ja välillä keskustellaan niiden pohjalta. Siksi on tärkeää opiskella kunkin kerran materiaalit ennen kutakin luentokertaa.

     • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

      Yhteenveto kurssin palautettavista tehtävistä

      Alla on lyhyt yhteenveto kurssin tehtävistä. Lisää tietoa ja tarkemmat ohjeet kustakin löydät tehtävien palautuslaatikoista tämän yhteenvedon alapuolelta.

      Kurssin suorittaminen hyväksytysti vaatii, että kaikki kurssin tehtävät on palautettu. Myöhästyneitä palautuksia ei oteta vastaan.

      Jokainen tehtävä arvostellaan palautuslaatikosta löytyvän arviointirubriikin avulla. Tutustu kunkin tehtävän arviointiin ennen kuin alat tehdä tehtävää yksin tai ryhmäsi kanssa.


      Tehtävä 1 - Tarinankerronta- ja pitchaustehtävä: 30% kurssin arvosanasta (ryhmätyö)

      Kurssin aikana opiskelijat kehittelevät tiimeissä konkreettisen elokuvaidean/yritysidean/tuoteidean/tapahtumaidean käyttämällä hyväkseen kurssin aikana läpikäytäviä tiimityö- ja vuorovaikutustyökaluja sekä tarinankerronnan tekniikoita.

      Ideoinnin kohteeksi suosittellaan elokuvaa useasta eri syystä: tarinankerronta on tärkeä taito esimerkiksi esiintyessä, sillä tarinat aktivoivat kuulijan mielessä neuraalisen yhteyden, joka auttaa tätä ymmärtämään, mitä kertoja tuntee ja haluaa sanoa. Hyvä tarinankerronta on kuitenkin melko haastavaa, mistä syystä sitä on hyvä harjoitella. Toisaalta elokuva-ala on valtava liiketoiminnan osa-alue, jonka globaali arvo oli vuonna 2018 n. 136 miljardia dollaria. Tehtävä myös edistää luovuuden kehittymistä, mikä on yksi Aalto-yliopiston strategian kolmesta läpileikkaavasta teemasta, sillä nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvitsemme kykyä ajatella ja tehdä töitä uusilla tavoilla. Elokuvan lisäksi ryhmät voivat kuitenkin päättää ideoida myös omaa yritystä, tapahtumaa, omaa tuotetta, tai muuta asiaa, joka pitchataan viimeisen kerran tapaamisessa muille ryhmille. 

      Tehtävässä harjoitellaan tarinankerronnan taidon lisäksi seuraavia kurssin keskeisiä sisältöjä:

      • fasilitointimenetelmien käyttöä luovuuden ja ideoinnin edistämisessä
      • tiimityön johtamista ja tekemistä
      • esiintymistä ja oman idean pitchausta

      Tehtävässä on kolme palautettavaa osaa, joiden kuvaukset löytyvät kunkin osion palautuslaatikosta.


      Tehtävä 2 - Oppimispäiväkirja: 25+5% (yksilötyö)

      Tehtävä 2 antaa sinulle mahdollisuuden syventää omia vuorovaikutus- ja viestintätaitojasi reflektoinnin kautta omassa oppimispäiväkirjassasi. Samalla se antaa sinulle mahdollisuuden harjoitella palautteen antamista toisille, sillä tehtävän toinen osatehtävä on vertaispalautteen antaminen kahdelle muulle opiskelijalle.


      Tehtävä 3 - Status- ja muu ilmaisu työelämän vuorovaikutustilanteissa: 20% (ryhmätyö)

      Tehtävä 3:ssa pääsette ryhmänne kanssa tekemään näkyväksi erilaisia työelämän haastavia vuorovaikutustilanteita liittyen kurssin keskeisiin teemoihin, tehtävä 1:ssä mainittujen lisäksi mm. statusilmaisuun liittyen. Tehtävässä on kaksi osatehtävää, palautettava raportti ja esitys luentokerralla 11.


      Tehtävä 4 - Quiz 4 kpl: 20% (yksilötyö)

      Tehtävä 4 koostuu neljästä quizzistä, joilla testataan osallistujien ymmärrys kurssin materiaaleista (luettavat artikkelit ja katsottavat videot). Säännöllisten quizzien tarkoitus (yhden isomman tentin sijaan) on rytmittää materiaalien mielekästä opiskelua kurssin aikana siten, että opittuja asioita voidaan aina harjoitella ja syventää tapaamisissa. Kukin quizzeistä muodostaa 5% kurssin arvosanasta.

      Kauppakorkeakoululla läpipääsyn raja tenteissä on yleisesti 50%. Quizzien arvostelussa noudatetaan siksi seuraavaa: 50% oikein=arvosana 1 ja 100% oikein=arvosana 5.