Översikt

  • Tässä käytännön informaatiota, joka sinun on tiedettävä ennen tenttiin vastaamista.

    Tenttiajan jälkeen järjestelmä sulkeutuu etkä voi enää muokata vastauksiasi. 

    Tentti koostuu kahdesta osasta: monivalintatehtävästä ja esseevastauksesta. Vastaa molempiin tentin osiin.

    Monivalintatehtävään vastatessa vastausaika on rajattu 20 minuuttiin, joka käynnistyy, kun avaat tehtävän. Monivalintakysymyksiä on 10, joissa kussakin on neljä vastausvaihtoehtoa. Avaathan monivalintatehtävän tenttiaikana ja vasta sitten kun olet valmis käyttämään siihen yhtäjaksoisesti 20 minuuttia.

    Esseevastauksessa vastausaikaa rajoittaa ainoastaan tenttiaika. Pyri tekemään vastauksestasi niin yksityiskohtainen ja hyvin perusteltu kuin tenttiaikataulun puitteissa on mahdollista.  Esseevastaus kannattaa kirjoittaa ensin Word-dokumentille ja kopioda sitten MyCoursesin vastaustilaan. Näin vastauksesi on turvassa mahdollisilta teknisiltä ongelmilta.