Översikt

 • Tillgänglig om: Du tillhör gruppen M01 (SISU)  LIIKKEELLÄ TAITEEN KANSSA (3 op)

  Kurssitapaamiset 3.3.-14.4.2023 perjantaisin klo 9.15-17 (Väre, M202)


  Kurssilla tutkitaan liikettä ja liikkeellä olemista taiteen,  suunnittelun, ajattelun, havainnoinnin ja tutkimisen metodina. Kurssi koostuu alustuksista, keskusteluista, harjoituksista, retkistä ja vierailuista. Kurssin aikana opiskelija toteuttaa yksin, parin kanssa tai ryhmässä johonkin kurssin teemaan liittyvän pienimuotoisen projektityön.


  Kurssin ohjelma, vierailijat ja retket

  Lisätietietoa ja ohjeita kunkin tapaamiskerran ohjelmasta, retkistä, tarvittavista välineistä, tehtävistä ja lukemistoista löydät päiväkohtaisista osioista noin viikkoa ennen tapaamiskertaa.

  3.3. Kurssin käynnistys. Vieraana aivotutkija, prof. emerita Riitta Hari otsikkonaan Liike, aivot ja mieli. Lounaan jälkeen vierailu Taidehallissa Maija Blåfieldin näyttelyssä Tarinoita tienpientareelta. Ota Museokortti mukaan, mikäli omistat sellaisen.

  10.3. Viivan ja käden liike, aseemisuus, merkit ja merkitykset. Vieraana prof. Arja Karhumaa

  17.3. Kävelyn taiteesta ja filosofiasta. Klo 9.15–11.30 M202. Vieraana prof. Harri Laakso. Klo 12.30–17 kaupunkiharhailua Helsingin rannoilla

  24.3. Tavataan Kaisa ja Christoffer Leka ja harjoitetaan tutkimusretkeilyä Porvoossa

  31.3. Tavataan Suomenlinnassa kuvataiteilija Anna Broms ja HIAPin toiminnanjohtaja Juha Huuskonen

  14.3. Löydösten esillepano, kurssin päätös

  Kurssin vastuuopettajat:
  Penni Osipow penni.osipow@aalto.fi
  Marja Rastas marja.rastas@aalto.fi


  TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEISTA KESKUSTELTUA 10.3.

  Työskennellään toiset ja kaikkien työskentelyrauha huomioiden.

  Tiedostetaan että jokaisella on yksilöllinen ja erityinen tapa aistia asioita. Huomioidaan mahdolliset aistiyliherkkyydet.

  Tutustutaan toisiimme ilman ennakko-oletuksia.

  Omaa työskentelyä ja olemista häiritsevät ja vaikeuttavat asiat tuodaan esille ystävällisesti.

  Vaikeista asioista voi ottaa opettajiin yhteyttä sähköpostilla tai tulla keskustelemaan.

  (Mitä muuta?)

  LISÄKSI

  Tullaan ajoissa paikalle. Jos myöhästytään tai joudutaan olemaan poissa esim. sairastumisen takia, otetaan MyCosta ja kurssikavereilta selvää päivän ohjelmasta ja tutustutaan annettuihin materiaaleihin. Tehdään tehtävät itsenäisesti annettuja ohjeita soveltaen ja dokumentoidaan ne oppimispäiväkirjaa varten. Referoidaan aihetta ja aineistoja oppimispäiväkirjassa.