Topic outline

 • General

  Tämä on avoimen yliopiston kurssin Kirjanpito, etäopetus, syksy2022 kurssialusta.

  Kurssin opetusaika on 4.10.-5.12.2022,
  Kurssin luennot pidetään tällä alustalla Zoom järjestelmässä klo 16.30-19.45. Luentoja ei nauhoiteta.
  Kurssin opetuspäivät ovat ti 4.10., ti 11.10., ti 18.10., ti 25.10., ti 1.11., ma 7.11., ti 8.11., ma 14.11., ti 15.11., ma 21.11., ti 22.11. ja ma 28.11.2022.

  Kurssin tentit ovat etätenttejä. Tentit alkavat aina kello 16:30 ja vastausaika päättyy kello 19:00.
  Kurssitentti maanantai 5.12.2022 kello 16:30 - 19:00
  1. uusintatentti maanantai 9.1.2023 kello 16:30 - 19:00     (ilmoittautuminen vaaditaan)
  2. uusintatentti tiistai 7.2.2023 kello 16:30 - 19:00.   (ilmoittautuminen vaaditaan)

  Kirjanpitokurssi sisältää luentoja ja harjoituksia. Luentoihin osallistuminen ei ole pakollista ja luentopohjat ovat pääosin kurssin sivuilla. Luennoilla ratkaistaan kurssikirjan takana olevia harjoitustehtäviä, joiden vastauksia ei tarvitse palauttaa  (kirja on luettavissa netissä, ks. alempana). Kurssiin kuuluu kuitenkin myös kolme sarjaa palautettavia kotitehtäviä, jotka ovat omassa kansiossaan. Kotitehtävistä saa 30 prosenttia kurssin arvosanasta; tentistä muodostuu 70% arvosanasta.

  Kurssin luennot pidetään netin kautta. Luentoa pääsee seuraamaan klikkaamalla kurssin etusivun alaosassa näkyvää linkkiä "Luento".  Käytössä on mycourses-sivustolle rakennettu Zoom-linkitys, joka ei vaadi osallistujilta erityistä ohjelmistoa. Jos liittyminen luennon seuraajaksi ei onnistu klikkaamalla mycourses-sivuston linkkiä, niin liittyä voi myös kirjoittamalla selaimeen luentokohtaisen https-osoitteen, joka näkyy luennon tiedoissa (join link). Opiskelijoiden tulee ottaa mikrofoni pois toiminnasta, kysymyksiä ja kommentteja voi kirjoittaa luennon aikana lähinnä zoomin chattiin. Tarvittaessa mikrofonin voi laittaa vähäksi aikaa päälle ja esittää kysymyksen myös puhuen. Luennon passcode on 018284 , jos sitä kysytään.  

  Kotitehtävät tulevat näkyville omaan kansioonsa kurssisivuston tehtävinä (assignment) ja niihin vastataan palauttamalla määräajassa vastaustiedosto mycourses-sivuston tehtävävastauksena (assignment-vastaus). Vastauksista annetut pisteet esitetään tulostaulukossa tehtävät-osion alussa. Ensimmäisen kotitehtävän vastaukset on palautettava viimeistään tiistaina 8.11.2022 kello 16:30 ja kahden seuraavana tehtävän vastaukset maanantaina 28.11.2022 kello 16:30. Kotitehtävien ratkaisut esitetään palautuspäivän luennolla eikä mallivastauksia tule erikseen kurssin sivuille nettiin. Joitakin tarkistussummia ratkaisuista voidaan antaa kurssin sivuilla.

  Tentit järjestetään mycourses-sivuston välityksellä niin, että opiskelija voi vastata kysymyksiin rajoitetun ajan valitsemassaan paikassa käyttäen haluamiaan apuvälineitä (mm. kurssin aineistoa). Neuvon kysyminen tenttiä suorittaessa muulta henkilöltä ei kuitenkaan ole sallittua. Tenttikysymykset tulevat näkyville kurssin etusivun alaosaan tehtävänä (assignment) vastausajan alkaessa. Kysymyksiin vastataan palauttamalla määräajassa vastaustiedosto mycourses-sivuston tehtävävastauksena (assignment-vastaus). Nettitentit ovat rastitustenttejä, joissa on 50 tehtävää. Tehtävissä tulee ilmoittaa, pitääkö esitetty väite paikkansa vai ei. Oikeasta vastauksesta saa +2 pistettä, väärästä -1 ja puuttuvasta nolla pistettä. Ensimmäinen tentti on 5.12.2022 ja seuraavat 9.1.2023 sekä 7.2.2023. Tentit alkavat aina kello 16:30 ja vastausaika päättyy kello 19:00. Luennoitsija Juha Viljaranta on tenttien aikana tavoitettavissa puhelimitse 0503318003 ja sähköpostitse juha.viljaranta@gmail.com. Kurssin ensimmäiseen tenttiin 5.12.2022 ei tarvitse ilmoittautua, mutta kahteen jälkimmäiseen tenttiin tulee ilmoittautua erikseen avoimen yliopiston Aimo-järjestelmässä.

  Teknisiä kysymyksiä kurssiin liittyen sopii osoittaa lähinnä avoimen yliopiston toimistolle (avoin at aalto.fi) ja kurssin asiapuolen kysymyksiä kurssin luennoitsijalle, mielellään luentojen yhteydessä. Luennoitsija käyttää lähes päivittäin sähköpostiosoitettaan juha.viljaranta at gmail.com. Luennoitsijan aalto-sähköpostiosoite on tarkoitettu lähinnä erityisen luottamuksellisiin viesteihin ja siihen vastataan harvemmin.

  Huom. Kurssikirja on vapaasti luettavissa netissä kaikille Aallon opiskelijoille kirjaston kautta. Kirjoita googleen vaikkapa "Aalto kirjasto", valitse Aallon oppimiskeskus, kirjoita hakukenttään tekijät "Leppiniemi, Kykkänen" ja rullaa alaspäin kurssikirjan uusimman painoksen kohdalle. Paina sitten kuvan lähellä olevaa E-kirjan linkkiä, niin saat näkyville kurssikirjan tuoreen sähköisen version. 

  https://verkkokirjahylly-almatalent-fi.libproxy.aalto.fi/teos/EAGBFXDTEB


  Luennoitsija on laatinut kurssin kirjaustehtävistä harjoitusmonisteen, joka on sähköisessä muodossa luettavissa materiaalit-kansiossa. Harjoitusmonisteeseen on koottu kurssin asiat tiivistettynä, joskin joitakin ylimääräisiä esimerkkejäkin löytyy (esim. arvonlisäverotuksen osalta). Harjoitusmoniste on tarkoitettu vain kirjanpitokurssin opiskelijoiden käyttöön kurssin opiskelun tukena.

  • Available until 7 February 2023, 11:00 PM
   Assignment icon
   Nettitentti maanantaina 5.12.2022 kello 16:30 - 19:00 Assignment

   Liitteenä ovat tenttikysymykset kahtena saman sisältöisenä versiona, PDF ja Ms-Word. Vastaukset on palautettava jommassa kummassa näistä tiedostomuodoista määräajassa. Teknisten ongelmien yllättäessä palautuksen voi ensin tehdä sähköpostin liitteenä osoitteeseen juha.viljaranta@gmail.com. Luennoitsija Juha Viljaranta on tavoitettavissa tentin vastausaikana numerossa 0503318003.

  • Available until 26 February 2023, 11:00 PM
   Assignment icon
   Nettitentti maanantaina 9.1.2023 kello 16:30 - 19:00 Assignment
  • Available until end of 26 March 2023
   Assignment icon
   Nettitentti tiistaina 7.2.2023 kello 16:30 - 19:00 Assignment