Översikt

  • Kotitehtävät

   • Kotitehtävä 4 on tänään MyCoursesissa. Määräaika maanantaina 21.11.2022.
   • Harjoitus 13 s. 164
   • Check your work with the homework key
   • Opiskele uusia sanoja
   • Extra: Listen to 15 again with the transcript


  • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande
   Fil icon
   Tehtävien ratkaisut - homework key Fil PDF
  • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande
   Fil icon
   Äänite harjoitus 15 sivulla 165 Fil MP3
  • Pienissä ryhmissä


   A. Puhutaan

   1. Mitä kuuluu?
   2. Missä sä olit viikonloppuna? Esimerkiksi: Mä olin Helsingissä, Lammassaaressa.
   3. Missä sä oot nyt?
   4. Millainen ilma tänään on?
   5. Mitä vaatteita sä tarttet (= tarvitset = need) tänään?
   6. Miten voit tänään?
   7. Mitä sun täytyy tehdä tänään illalla?
   8. Mitä sä syöt aamulla?
   9. Mitä sä syöt lounaaksi (for lunch)?  
   10. Mitä sä syöt illalla?
   11. Järjestät juhlat. Mitä ruokaa haluat tarjota sun juhlissa? = You’re organizing a party. What food do you want to serve at your party?


   B. Kuunteluharjoitus

   • Look at exercise 15 on page 165 together. Do you understand all the questions? Work together to figure out what is being asked.
   • Working together, make a list of words that you expect to hear. 
   • Listen to the audio several times together. Can you answer some of the questions? It’s ok if you can’t, just listening is already really beneficial. 
   • Check your answers using the attached pdf.
   • Listen to the audio while looking at the written dialogue.
   • Work together to figure where the correct answers are. Don’t worry about understanding everything in the audio, the important thing is to try to pick up the main idea using the questions!


   C. Kielioppi

   Go to page 163 in Oma suomi 1. Look at "Ainesanat" and "Muut sanat" at the bottom of the page.

   1. Read and translate the examples together

   2. What is the difference between the two columns? 

   3. Try to formulate the grammar rule involved. When is the partitive used? When do you we need the nominative?