Osion kuvaus

  • Kotitehtävät

   • Arvioitava kotitehtävä 1 on nyt MyCoursesissa. Tehtävän määräaika on maanantaina 17.10. klo 23.59
   • Lue Sää s. 103
   • Opiskele uusia sanoja
   • Kertaa kaikkea – Revise everything we’ve learned so far. But! Know that we’ve really learned a lot in a short time. Choose what is most relevant to you right now and focus on that.


  • Pienissä ryhmissä

   A. Puhutaan!

   1. Mitä sulle kuuluu tänään?
   2. Mitä sä teet illalla kurssin jälkeen?
   3. Mitä sä teet tällä viikolla?
   4. Missä sä asut
   5. Kenen kanssa sä asut?
   6. Mitä vaatteita sä tarvitset, kun menet ulos tänään? = What clothes do you need when you go outside today? Reply by just listing clothes in the nominative. 
   7. Mitä on sinun edessä nyt? Reply with the nominative, for example: "Mun edessä on ikkuna, pöytä..."
   8. Mitä on sun takana nyt? (sun = sinun) 
   9. Mitä on sun vieressä nyt? (sun = sinun)

   B. Harjoitus 9 s. 102

   C. Lukekaa yhdessä ”Sää” s. 103 = Read ”Sää” on page 103 together.

   Mitä ymmärrätte? Mitä ette vielä ymmärrä? Yrittäkää ymmärtää lauseet yhdessä.  = What do you understand? What don’t you understand? Work together and try to understand all the sentences.