Översikt

 • Saksan kielioppi 1 on tasojen A1-A2 itsenäisesti suoritettava kielioppikurssi. Kurssille voi ilmoittautua ja sen voi aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Kielioppia harjoitellaan itsenäisesti omaan tahtiin online-materiaalien avulla, minkä jälkeen ilmoittaudutaan tenttiin. Tenttiin ilmoittaudutaan ja tenttipäivä sovitaan opettajan kanssa sähköpostitse (arja.blanco@aalto.fi).   German grammar 1 is an autonomous grammar course on the CEFR levels A1-A2. You can register to and start the course at any time during the academic year. You rehearse the grammar independently with the online materials at your own pace, after which you register for the exam. The registrations is done by emailing the teacher (arja.blanco@aalto.fi), with whom you agree on the exam date.
  • Kunskapstest icon
   Grammatiktest_2022_AB Kunskapstest
   Tillgänglig om någon av:
   • Fältet ID-nummer är 478661
   • Fältet ID-nummer är 910530
   • Fältet ID-nummer är 896816
   • Fältet ID-nummer är 995351 ...
   • Fältet ID-nummer är 100758993
  • Hinter diesem Link finden Sie das Übungsmaterial für diesen Grammatikkurs.