Topic outline

 • Projects and Individual Studies / Projektit ja henkilökohtaiset suoritukset


  Instructions for students

  Select the course ”AXM-E0201 Study project” on your Sisu study plan. In some majors the study project is part of the major alternative studies, in others it should be added to the elective studies. Read the major specific instructions on the MyCourses page. No registration in Sisu is needed. Complete the project according to the instructions and submit a report to the teacher. The teacher will send the credits to Learning Services (LES) and Learning Services will register them in Sisu.

  You can only complete a specific course once. Therefore, if you intend to complete several projects or independent studies, you must add them to your study plan as study drafts. Agree upon the content and scope of the project with a teacher and add a study draft to your elective studies. After adding the draft, complete the project according to the instructions. After the teacher has approved the project, they will send the credits to Learning Services. After this you need to apply for a custom course credit through the study draft. Please see instructions in Sisu-HELP: 

  https://wiki.aalto.fi/display/SISEN/Credit+transfer%3A+Incorporating+studies+in+your+degree+by+credit+transfer#Credittransfer:Incorporatingstudiesinyourdegreebycredittransfer-opintoluonnosStudydrafts:yourplansforstudiesyouwillcompleteandlearningyouwillgainelsewhere


  Ohje opiskelijalle

  Valitse opintojakso ”AXM-E0201 Opintoprojekti” opintosuunnitelmallesi Sisussa. Joissakin pääaineissa opintoprojekti sisältyy pääaineen vaihtoehtoisiin opintoihin (major alternative studies), muissa se lisätään vapaasti valittaviin opintoihin. Tämän jälkeen tutustu pääainekohtaisiin ohjeisiin MyCourses-sivulla. Erillistä ilmoittautumista Sisussa ei tarvita. Suorita projekti ohjeiden mukaisesti ja toimita raportti opettajalle. Opettaja lähettää Oppimispalveluille (LES) suoritusilmoituksen, jonka perusteella suoritus kirjataan Sisuun. Sisussa yhden opintojakson voi suorittaa vain kerran. Jos aiot sisällyttää opintoihisi useamman projektin tai henkilökohtaisen suorituksen, sinun tulee lisätä ne opintosuunnitelmallesi opintoluonnoksina. Sovi suorituksen sisällöstä ja laajuudesta opettajan kanssa ja lisää sen mukainen opintoluonnos vapaasti valittaviin opintoihisi. Opintoluonnoksen lisäämisen jälkeen tee suoritus samojen ohjeiden mukaisesti. Kun opettaja on hyväksynyt suorituksen, hän lähettää suoritusilmoituksen Oppimispalveluille. Tämän jälkeen sinun tulee hakea opintoluonnoksen kautta henkilökohtaista suoritusta. Katso Sisu-HELPin ohje: 

  https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=180310618#Opintojenhyv%C3%A4ksilukeminenosaksitutkintoa-Opintoluonnoselimuuallasuoritettavienopintojentaihankittavanosaamisensuunnittelu