Översikt

 • Art Education (in english)

  AXM-E0201 Study Project (1-15 cr)  is and Art Education project course with varying content primarily for MA students. The course can be completed by carrying out a project independently or in group, or further exploring one’s professional interests. There is also a possibility to work with external partners, or within a project that has been initiated by a teacher/professor. When proposing a project, please straightly contact a responsible teacher of chosen theme whom the Project Plan will be fixed with!

  Course Assignments:

  1. Project Plan (tutored and accepted by responsible teacher)

  2. Project documentation

  3. Project Report

  Responsible teachers by theme:

  Art, Science and Technology:

  Helena Sederholm helena.sederholm@aalto.fi

  Tomi Slotte-Dufva tomi.slottedufva@aalto.fi

  Pedagogical project and experience:

  Marja Rastas marja.rastas@aalto.fi

  Artistic Practice and Research:

  Minna Suoniemi minna.suoniemi@aalto.fi

  Taneli Tuovinen taneli.tuovinen@aalto.fi

  Art, Everyday Life and Society:

  Tiina Pusa tiina.pusa@aalto.fi

  Heidi Fast heidi.fast@aalto.fi 


  Kuvataidekasvatus (suomeksi)

  AXM-E0201 Opintoprojekti (1-15 op) on pääasiassa maisteriopiskelijoille suunnattu kuvataidekasvatuksen vaihtuvasisältöinen projektikurssi. Kurssi suoritetaan toteuttamalla projekti itsenäisesti tai ryhmässä laajentaen, tai tutkimalla omia ammatillisia kiinnostuksen kohteitaan. Projektiopinnoissa on myös mahdollista työskennellä ulkoisten yhteistyötahojen kanssa tai opettajan/professorin ohjaamassa projektissa. Projektiehdotuksissa olethan yhteydessä suoraan projektiteeman omaan vastuuopettajaan, jonka kanssa sovitaan tarkemmin projektisuunnitelmasta!

   

  Kurssitehtävät:

  1. Projektisuunnitelma (vastuuopettaja ohjaa/hyväksyy)

  2. Projektin dokumentaatio

  3. Projektiraportti

   

   

  Projektikurssin vastuuopettajat teemoittain:


  Taide, tiede ja teknologia:

  Helena Sederholm helena.sederholm@aalto.fi

  Tomi Slotte-Dufva tomi.slottedufva@aalto.fi

   

  Pedagoginen projekti ja kokemus:

  Marja Rastas marja.rastas@aalto.fi

   

  Taiteellinen toiminta ja tutkiminen:

  Minna Suoniemi minna.suoniemi@aalto.fi

  Taneli Tuovinen taneli.tuovinen@aalto.fi

   

  Taide, arki ja yhteiskunta:

  Tiina Pusa tiina.pusa@aalto.fi

  Heidi Fast heidi.fast@aalto.fi