Osion kuvaus

 • Tässä muutamia laatuun ja lähdekritiikkiin liittyviä arviointikriteereitä, jotka pätevät sekä painettuihin että etenkin elektronisiin tiedonlähteisiin:

  Auktoriteetti
  Onko tiedontuottaja joku tunnettu virasto, organisaatio tai asiantuntija?
  Onko tekijä aihepiirin auktoriteetti?
  Voiko www-sivun osoitteesta (URL) nähdä kuka/mikä on tiedon tuottaja?
  Löytyykö sivustolta tekijän tai organisaation sähköpostiosoite tai muita yhteystietoja?

  Validiteetti
  Informaatio on perusteellisesti tutkittua, objektiivista ja luotettavaa.
  Internet-aineistossa on lähdeluettelo.
  Informaatio on todennettavissa. Vahvistuksen saamiseksi voitaisiin ottaa yhteyttä sellaisiin lähteisiin, joihin on viitattu.
  Internet-aineiston on tarkistanut kolmas osapuoli kuten julkaisija, toimittaja tai vertaisarvioija.

  Sisältö
  Onko teksti sisällöltään objektiivinen vai subjektiivinen?
  Ovatko tiedot faktatietoa vai tekijän omia mielipiteitä?
  Onko tieto ainutlaatuista vai voiko samanlaista tai ehkä parempaakin tietoa löytää muualta?
  On tärkeää erottaa www-sivut jotka sisältävät faktatietoa tai ovat väitteitä / keskustelutyyppisiä, mielipiteitä tai propagandaa jne.

  Tiedon laajuus
  Onko erilaiset näkökulmat aiheeseen otettu huomioon?
  Kuinka kattavaa tieto on?
  Kuinka yksityiskohtaista tuotettu tieto on?
  Rajoittuuko tieto joihinkin tiettyihin aikakausiin?

  Tarkoitus/Päämäärä
  Miksi tekijä / julkaisija on halunnut julkaista aineistonsa?
  Miksi aineisto on julkaistu juuri verkossa?

  Kohderyhmä
  Kenelle tieto on suunnattu?
  Sopiiko tieto omaan tiedontarpeeseesi?

  Vaihtoehto
  Onko sama tieto saatavilla jollain muulla tavalla, esim. jossain muussa julkaisuvälineessä?

  Ajankohtaisuus
  Onko dokumentissa päiväys?
  Onko tieto ajankohtaista?
  Olisiko tarjolla ehkä tuoreempaa tietoa?
  Vaatiiko tieto päivittämistä?
  Milloin se on viimeksi päivitetty?
  Kuinka usein päivitys tapahtuu?

  Onko tieto hyvin jäsenneltyä?
  Onko tarjolla sisällysluetteloa?
  Onko teksti selkeää katsella ja lukea?
  Onko tekstin kieliasu hyvä?

  Tee alla oleva tehtävä ja tallenna vastauksesi palautuslaatikkoon.