Osion kuvaus

  • Tietolähteitä (artikkelit, kirjat jne.) käytetään tieteellisessä kirjoittamisessa (opinnäytetyöt, esseet, tutkimusraportit jne.) joko tukemaan esitettyjä väitteitä tai tuomaan esille näkemyksiä, joita halutaan kritisoida. Molemmissa tapauksissa edellytetään, että lainaus sanoo jotain olennaista käsitellystä aiheesta.

    Tieteellisessä tekstissä on viitattava käytettyihin lähteisiin. Lähdeviitteiden täsmällisyys ja oikeellisuus ovat osa hyvin tehtyä julkaisua.

    Tutustu tieteellisen viittaamisen käytäntöihin sekä lue hyvästä tieteellisestä käytännöstä

    Tee allaoleva tehtävä ja palauta se palautuslaatikkoon.