Topic outline


 •     


 • Not available unless: You are a(n) Student


  Kurssin käytännöt ja suoritustapa

  Kurssin ohjeaikataulu ja sisältö

  Kurssi suoritetaan verkossa MyCourses alustalla. Taulukko (yllä) tiivistää kurssin sisällöt, etenemisjärjestyksen ja toimii suositusaikatauluna. Kurssin moduulit (1-3) avautuvat yksitellen. Aluksi siis nähtävillä vain moduuli 1:n osiot, loput moduulit aukeavat kurssin edetessä. Itsenäistä työskentelyä jaksottaa kunkin moduulin lopussa olevat palautuspäivät. Deadlinet on merkitty punaisella taulukkoon.


  1. Videoluennot ja webinaarit
  Kurssin luennot toteutetaan:
   • Livewebinaareina (n. 1-1,5h)
    • Jos osiossa on livewebinaari (katso alta aikataulu), se järjestetään maanantaina klo 18-19:30. Livewebinaarit tallennetaan, ja ne ovat katsottavissa kurssin ajan alustalla. Livewebinaareissa on mukana vuorovaikutusta ja mahdollisuus keskustella ja kysyä. On suositeltavaa osallistua livewebinaariin tietokoneelta.
   • Ennalta nauhoitettuina webinaaripätkinä (n. 15-30min) 
    •  Nämä luennot on nauhoitettu etukäteen, eikä vuorovaikutusta luennon aikana ole. 
   • Lyhyinä teoreettisina videoalustuksina käsiteltävään aiheeseen (max. 10min).

  • Kaikkiin videoihin, webinaareihin ja luentomateriaaleihin pääset käsiksi ja liittymään tältä MyCourses kurssialustalta.
  • Kurssin aikana pidettävät reaaliaikaiset livewebinaarit tallennetaan MyCourses alustalle katsottavaksi luennon jälkeen.
   • Osio 1: Johdantoluento - kurssin käytännöt, ma 11.9.2023 klo 18-19 
   • Osio 3: Kuluttajakäyttäytyminen ja asiakasymmärrys, ma 25.9 klo 18-19:30
   • Osio 7: Asiakaskokemuksen johtaminen, ma 23.10 klo 18-19.30
   • Osio 9: Markkinointistrategia, ma 6.11 klo 18-19.30
   • Osio 10: Kurssin päätösluento - tenttikäytännöt, ma 13.11. klo 18-19 
  • Osion sisältöön perehtyminen (videot, artikkelit) on hyödyllistä ja suotavaa ennen viikkotehtävien tekemistä. 
  • Videoiden ja webinaarien luentokalvot löytyvät pdf-versiona kustakin osiosta. Luentokalvot sisältävät keskeisiä avainsanoja ja määritelmiä, ja oppimista tukee se, että täydennät luentokalvoja omilla muistiinpanoillasi katsoessasi videoita tai lukiessasi kurssimateriaalia. 


  2. Kurssin tehtävät (max. 60p)
  Kurssilla on luentovideoiden ja webinaarien lisäksi harjoituksia ja tehtäviä, jotka vaativat kunkin osion teoreettisen ymmärryksen soveltamista. Kurssin aikana tehdyistä tehtävistä keräät pisteitä kurssin kokonaisarvosanaa varten ja valmistaudut samalla tenttiin aiheisiin paneutumalla. Kurssin aikana pisteitä tulee kerätä vähintään 30p (eli 50% kurssin aikana kerättävistä pisteistä), jotta saat osallistua tenttiin. Näiden harjoituksista kerättävien pisteiden lisäksi tulee sinun osallistua (ja suorittaa hyväksytysti) Exam-tenttiin Otaniemen kampuksella, jotta voit saada arvosanan kurssista.

  MyCoursesin viikkotehtävät kartuttavat kurssipisteiden saldoa:
  • Quiz-monivalintatehtävät ja laskutehtävät: 14p
  • Alustukset ja keskustelut: 14p
  • Esseet ja vertaisarviointitehtävät: 32p


  Keskustelut
  Kurssin eri osiosta löytyy kurssipisteitä kerryttäviä keskustelutehtäviä.
  • Keskustelut suoritetaan 10-20 kurssilaisen ryhmissä.
  • Keskusteluun osallistuminen vaatii oman aloituksen ja rakentavaa kommentointia muiden avauksiin.
  • Osioissa on keskustelua varten varattu foorumi, jossa on annettu ohjaavat kysymykset alustukselle ja ohjeet keskustelulle. 
  • Kaikki keskustelufoorumit eivät ole pistenäkökulmasta samanarvoisia: keskustelut, jotka vaativat enemmän etukäteisvalmistelua tuottavat enemmän pisteitä. Täysiin pisteisiin ei riitä avauksen+vaaditun kommenttimäärän tuottaminen vaan pisteytyksessä arvioidaan alustuksen sisältöä ja kommenttien lisäarvoa keskusteluun. 
  • Alustukset suositellaan valmisteltavaksi hyvissä ajoin ennen moduulin päättymistä. Laadukas keskustelu ja kommentointi tapahtuu useimmiten ajan kanssa.
  • HUOM. yleiset kysymykset liittyen kurssiin ja suoritustapoihin tulee kirjoittaa 'Tervetuloa kurssille!' -välilehdellä olevaan foorumiin.


  LISÄKSI: Kurssin aikana voit halutessasi kerätä myös muutamia bonuspisteitä osaalistumalla Bonuskeskusteluihin. Bonuskeskusteluihin osallistuminen on vapaaehtoista, ja haastaa sinua ymmärtämään videoiden tiivistettyjä teorioita reflektoidessasi niitä käytäntöön - näitä pohtiessasi valmistaudut tenttiin huomaamatta. Bonuskeskusteluista saatavat lisäpisteet ovat hyödyllisiä erityisesti jos kaipaat pisteitä muiden viikkotehtävien tueksi. Keskustelut on ohjeistettu ja löytyvät tiettyjen osioiden alta. Bonuskeskusteluista voi saada maksimissaan 1p/keskustelu.

  Quiz
  • Kurssin osioissa on videoita, webinaareja ja kurssiartikkeleita kertaavia quiz-tehtäviä, jotka koostuvat n. 10 monivalintakysymyksen patteristoista. 
  • Quiz kannattaa tehdä vasta kun olet katsonut kunkin osion videot/webinaarit ja perehtynyt viikon lukemistoon. 
  • Quizin suoritusaika on max 1h, jonka aikana saat yrittää quizia 2 kertaa (HUOM: kone arpoo sinulle 10 quiz-kysymystä laajemmasta kysymyspatteristosta, joten yrittäessäsi quizia uudelleen, saatat saada eri kysymyksiä!)
  • Paras quiz-tulos kustakin osiosta jää voimaan.
  • Muista tehdä osioiden quizit ennen kunkin moduulin sulkeutumista.

  Esseet ja vertaisarviointitehtävät
  • Kurssilla on kaksi vertaisarvioitavaa esseetehtävää, jotka päättävät moduuli 1 ja 2. Esseet palautetaan niille varattujen palautusboksien kautta: ensimmäinen palautusboksi osiossa 3, toinen osiossa 7. 
  • Ohjeistus esseisiin löytyy kustakin palautusboksista. Ole tarkkana deadlinien kanssa, myöhästyneitä töitä ei voi palauttaa MyCourses alustalle, ja myöhästyminen rokottaa pisteitä huomattavasti.
  • Palautettuasi esseet ajallaan, saat seuraavan moduulin auetessa vertaisarvioitavaksi kaksi koneen arpomaa esseetä. Annat anonyymisti palautetta yhteensä 4 esseelle kurssin aikana. Ohjeet ja arviointikysymykset löytyvät kyseisen osion "vertaisarviointi"- tehtävästä.  Vertaisarviointikysymykset tulevat näkyviin vasta kun esseet on palautettu ja vertaisarviointi alkaa.
  • Maksimipisteet reflektointipapereista ja vertaisarvioinneista: 
    • Reflektointipaperi 1: max. 12p -- palautusdeadline 1.10 klo 23.59
     • Vertaisarvioinnit 2kpl: 2 x 2p (yhteensä max. 4p) -- arvioinnit aukeavat 2.10 ja tulee olla tehtynä 8.10. klo 23.59. 
    • Reflektointipaperi 2: max. 12p -- palautusdeadline 29.10 klo 23.59
     • Vertaisarvioinnit 2kpl: 2 x 2p (yhteensä max. 4p) -- arvioinnit aukeavat 30.10 ja tulee olla tehtynä 5.11. klo 23.59

  Kurssitehtävien deadlinet
  Harjoitustehtävissä on ilmoitettu viimeinen suorituspäivä/palautusajankohta, eikä tehtäviä voi korottaa tai suorittaa moduulin tai deadlinen sulkeuduttua. Huomioi erityisesti reflektointipaperien ja vertaisarviointien palautuspäivät: myöhästyneet ja suorittamatta jätetetyt esseet ja vertaisavioinnit rokottavat huomattavasti pisteitä! Reflektointipaperin deadlinesta myöhästyessäsi voit saada maksimissaan vain 50% esseen pisteistä ja jäät ilman vertaisarvioinnin pisteitä.

  Moduuli 1: sisältää osiot 1-3
  Moduuli 1 osiot avautuvat 11.9 klo 00:01 ja suoritusten on oltava tehtynä 1.10 klo 23.59 mennessä.

  Moduuli 2: sisältää osiot 4-7
  Moduuli 2 osiot avautuvat 25.9 klo 00:01 (eli viikkoa ennen ohjeellista suoritusaikaa) ja suoritusten on oltava tehtynä 29.10 klo 23.59 mennessä. HUOM: vertaisarviot essee 1:stä tulee olla tehtynä 8.10 klo 23:59! 

  Moduuli 3: sisältää osiot 8-10
  Moduuli 3 osiot avautuvat 23.10 klo 00:01 (eli viikkoa ennen ohjeellista suoritusaikaa) ja suoritusten on oltava tehtynä 19.11 klo 23.59 mennessä. HUOM: vertaisarviot essee 2:stä tulee olla tehtynä 5.11 klo 23:59! 


  3. Kurssin lopputentti (max. 40p)
  Kurssin lopputentistä voi saada maksimissaan 40p. Voit valita kahdesta tenttiaikaikkunasta itsellesi paremmin sopivan. Tentti suoritetaan Exam-tenttinä Otaniemessä kampuksen tilojen aukioloaikojen puitteissa. Lisätietoa Exam-tentin käytänteistä ja tenttitiloista löytyy täältä.  (Huom. mikäli olet oikeutettu pidennettyyn tenttiaikaan, katso ohjeet "Tentin erikoisjärjestelyt" -kohdasta).
  Tentistä annetaan lisätietoa lähempänä tenttiajankohtaa (mm. linkki exam-tentti-ilmoittautumisille tulee Osio10:n näkyviin). 
  • Ensimmäinen Exam-tentin aikaikkuna on 27.11.-1.12.2023
  • Toisen Exam-tentin aikaikkuna on 8.-12.1.2024
  Jos uusit tentin toisella tenttikerralla, paras tenttiarvosana jää voimaan. Tenttiä ei voi suorittaa näiden tenttipäivien jälkeen.

  Tentti perustuu kaikkeen kurssimateriaaliin (luennot, kurssilukemisto, muu opettajan osoittama materiaali), ja se sisältää mm.
  1. Monivalintoja
  2. Lyhyitä soveltavia tehtäviä
  3. Essee
  Kurssin viimeisellä viikolla on aikaa kertaukseen ja viimeisen moduulin viimeistelyyn. Kurssin päätösluennolla live-webinaarissa käydään läpi Exam-tenttikäytännöt ja vastataan askarruttaviin kysymyksiin. 


  Tentin erikoisjärjestelyt (ohjeistus koskee opiskelijoita, joille myönnetty tenttiajan pidennys)

  Tentin lisäaika myönnetään opiskelijalle, jolla on Aalto-yliopiston suositus henkilökohtaisista opintojärjestelyistä. Jos niitä tarvitsee tällä kurssilla eikä suositusta vielä ole, ota yhteys välittömästi avoin@aalto.fi. Jos erikoisjärjestely on tiedossa kansliassa, riittää että ilmoittaudut sähköpostitse tenttiin tentti-ilmoittautumisen alkaessa. Tentit pidennetyllä ajalla järjestetetään valvotussa tietokoneluokassa seuraavina ajankohtina:

    • Tentti 1: Ma 27.11.2023 klo 12-16, sali U256 (Win)
    • Tentti 2: Ti 09.01.2024 klo 12-16, sali U256 (Win)  Kurssimateriaali

  Kurssin lukemisto koostuu kuudesta akateemisista englanninkielisistä artikkeleista. Videoluennoilla ja webinaareissa käsitellään sisältöä suomeksi ja ja lukemisto syventää näitä luentovideoilla läpikäytyjä sisältöjä. Artikkelit ja luentoslidet löytyvät pdf:nä kustakin osiosta.

  Kurssin artikkelit:

  kurssiartikkelit listattuna taulukkoon

  • Kurssin tehtävät vaativat luentovideoiden ja webinaarikatsomisen lisäksi artkkelien lukemista.
  • Suoritusohjeiden alussa olevassa aikataulussa ja osiossa on tuotu esiin lisälukemistoa, mutta siihen tutustuminen ei ole välttämätöntä kurssin tehtävien suorittamiseen.
  • Lisälukemistona muutamia artikkeleita (saatavilla osioissa), ja kirjan kappaleita. Kirjan kappaleet viittaavat oppikirjamaiseen markkinoinnin perusteokseen: Kotler & Keller (2016). A Framework for Marketing Management, Global Edition. Harlow, Pearson Education. Mikäli haluat videoiden lisäksi syventää ymmärrystäsi tai markkinoinnin asiat ovat sinulle uusia, suosittelen perehtymään ainakin jossain määrin teokseen


  Arvioitu ajankäyttö

  Kurssi on 6 opintopisteen laajuinen. Tämä tarkoittaa yhteensä noin 160 tuntia työtä.

  Videoluennot ja webinaarit

  n. 13h

  Harjoitustehtävät, kuten quizit, keskusteluiden alustusten ja esseiden valmistelu ja vertaisarviointien tekeminen MyCoursesissa

  n. 82h

  Omatoiminen kurssimateriaaliin tutustuminen kurssin aikana ja tenttiin  valmistautuminen

  n. 62h

   Tentti  3h


  Kurssin arviointi

  Kurssin loppuarvosana: hylätty - 5

  Tentti muodostaa 40% ja kurssin aikana suoritettavat harjoitustehtävät 60% arvosanasta.

  Kurssin kokonaispistemäärä on 100p:

  • 40 pistettä - 40% - lopputentti
  • 28 pistettä - 28% - quiz-monivalintatehtävät (sis. laskut) ja keskustelut
  • 32 pistettä - 32% - esseet (2kpl) ja vertaisarvioinnit (2x2kpl) 

  Pisteet muodostavat arvosanan seuraavasti: 

  Pisteet

  Arvosana

  Alle 50 pistettä

  Hylätty

  51-59 pistettä

  1

  60-69 pistettä

  2

  70-80 pistettä

  3

  81-90 pistettä

  4

  91-100 pistettä

  5  Yhteydenpito

  Yhteydenpito kurssin opettajaan tapahtuu pääsääntöisesti MyCoursesin keskustelualueen kautta; mikäli joku asia jää epäselväksi tai sinulla on kommentti, käytä keskustelupalstaa.

  Opettajaan saa yhteyden myös sähköpostitse (linda.turunen@aalto.fi), mutta tämä väylä ei ole tarkoitettu yleisluontoisiin kurssia tai sen sisältöä koskevien asioiden hoitamiseen.


 • Not available unless: You are a(n) Student

 • Not available unless: You are a(n) Student

 • Not available unless: You are a(n) Student
 • Not available unless: You are a(n) Student
 • Not available unless: You are a(n) Student
 • Not available unless: You are a(n) Student
 • Not available unless: You are a(n) Student