Topic outline  • Not available unless: You are a(n) Student
   File icon
   Esseen ohjeet File PDF

   Kirjoita taitavasti ja Tulevaisuusfoorumi-kursseilla on yhteinen suoritus, akateeminen essee. Alla ohjeet esseen aiheeseen, sisältöön ja rakenteeseen.

  • Palautuslaatikot ja deadlinet

   Tekstiä työstetään kirjoitusviestinnän kurssilla prosessikirjoittamisen avulla, jolloin erilaisia välipalautuksia on useampia, mutta tässä keskeisimmät:

   • DL pe 3.11. Aiheen valinta ja suunnitelman esittely
   • DL pe 17.11. Johdannon esittely (ei ennakkopalautusta)
   • DL ke 22.11. 2–4 sivua vertaispalautetta varten
   • DL ma 27.11. 5 sivua kirjoitusviestinnän opettajalle
   • DL to 7.12. Valmis teksti
   Palautukset alla oleviin palautuslaatikoihin.

  • Not available unless: You are a(n) Student
   Forum icon
   DL 3.11. Aihe ja suunnitelma Forum
   Palauta suunnitelmasi tänne! Ohjeet 27.10. tapaamisen kohdalla kotitehtävissä.

   Näet toisten vastaukset n. 15 min sen jälkeen, kun olet palauttanut oman vastauksesi. Voit palauttaa liitteen (pdf/word) tai kirjoittaa suoraan tekstikenttään.

  • Forum icon
   Palauta 2–4 sivua parille DL 22.11.
   • Teksti saa olla keskeneräistä. Pari lukee 2-3 sivua, mutta voit palauttaa enemmänkin (kerro, mistä sivuista toivot palautetta).
   • Tavoite on saada kommentteja ja keskustella tekstistä sekä keksiä yhdessä ratkaisuja hankaliin kohtiin. = Palautteen saaminen on kirjoittajan apuväline!

   Lue parin teksti DL 24.11.
   • Voit nähdä parin tekstin vasta kun olet ensin palauttanut omasi (n. 15 min viive).
   • Lue parin teksti ajatuksella ennen pe 24.11. Lue noin 2-3 sivua, vaikka tekstiä olisi enemmänkin!
   • Valmistaudu antamaan palautetta. Voit palautteessa miettiä erityisesti sitä, miten teksti näyttäytyy sinulle lukijana:
    - Mikä tekstissä on hyvää? Miten tekstiä voisi viedä eteenpäin?
    - Ymmärrätkö, miten asiat liittyvät toisiinsa? Onko tekstissä sopivasti havainnollistamista? Onko väitteet ja perustelut selkeät?
    - Onko jäsennys onnistunut, onko tekstin punainen lanka näkyvillä?
    - Onko kieli täsmällistä ja yksiselitteistä? Oikeakielistä ja asityylistä?
    - Onko selvää, kenen ääni tekstissä kuuluu (lähteen vai kirjoittajan)?

  • Turnitin Assignment 2 icon
   Palauta tähän laatikkoon esseesi

   1. välilehdelle esseen ensimmäinen versio
   • DL ti 28.11.2023
   • Jos olet sopinut opettajan kanssa muun deadlinen, palauta tekstisi 2. välilehdelle.
   • Vain kirjoitusviestinnän opettaja Tapani Möttönen lukee tämän
   • Saat henkilökohtaista palautetta tekstistäsi ennen viimeistä kurssikertaa (näet palautteen näin: ohjeet)
   3. välilehdelle VALMIS ESSEE
   • DL täsmentyy
   • Tämä esseepalautus on sekä Tulevaisuusfoorumi- että Kirjoita taitavasti -kurssien suoritus.