Topic outline  • File icon
   Esseen ohjeet File
   Not available unless: You are a(n) Student

   Kirjoita taitavasti ja Tulevaisuusfoorumi-kursseilla on yhteinen suoritus, akateeminen essee. Alla ohjeet esseen aiheeseen, sisältöön ja rakenteeseen.

  • Forum icon
   DL 3.11. Aihe ja suunnitelma Forum
   Not available unless: You are a(n) Student
   Palauta suunnitelmasi tänne! Ohjeet 27.10. tapaamisen kohdalla kotitehtävissä.

   Näet toisten vastaukset n. 15 min sen jälkeen, kun olet palauttanut oman vastauksesi. Voit palauttaa liitteen (pdf/word) tai kirjoittaa suoraan tekstikenttään.

  • Palauta 2–4 sivua parille DL 22.11.
   • Teksti saa olla keskeneräistä. Pari lukee 2-3 sivua, mutta voit palauttaa enemmänkin (kerro, mistä sivuista toivot palautetta).
   • Tavoite on saada kommentteja ja keskustella tekstistä sekä keksiä yhdessä ratkaisuja hankaliin kohtiin. = Palautteen saaminen on kirjoittajan apuväline!

   Lue parin teksti DL 24.11.
   • Voit nähdä parin tekstin vasta kun olet ensin palauttanut omasi (n. 15 min viive).
   • Lue parin teksti ajatuksella ennen pe 24.11. Lue noin 2-3 sivua, vaikka tekstiä olisi enemmänkin!
   • Valmistaudu antamaan palautetta. Voit palautteessa miettiä erityisesti sitä, miten teksti näyttäytyy sinulle lukijana:
    - Mikä tekstissä on hyvää? Miten tekstiä voisi viedä eteenpäin?
    - Ymmärrätkö, miten asiat liittyvät toisiinsa? Onko tekstissä sopivasti havainnollistamista? Onko väitteet ja perustelut selkeät?
    - Onko jäsennys onnistunut, onko tekstin punainen lanka näkyvillä?
    - Onko kieli täsmällistä ja yksiselitteistä? Oikeakielistä ja asityylistä?
    - Onko selvää, kenen ääni tekstissä kuuluu (lähteen vai kirjoittajan)?

  • Palauta tähän laatikkoon esseesi

   1. välilehdelle esseen ensimmäinen versio
   • DL ti 28.11.2023
   • Jos olet sopinut opettajan kanssa muun deadlinen, palauta tekstisi 2. välilehdelle.
   • Vain kirjoitusviestinnän opettaja Tapani Möttönen lukee tämän
   • Saat henkilökohtaista palautetta tekstistäsi ennen viimeistä kurssikertaa (näet palautteen näin: ohjeet)
   3. välilehdelle VALMIS ESSEE
   • DL täsmentyy
   • Tämä esseepalautus on sekä Tulevaisuusfoorumi- että Kirjoita taitavasti -kurssien suoritus.